Publication detail

Modelování havarijních dopadů pomocí amerického software Aloha na vysokých školách

MÍKA, O. MARTINCOVÁ, J.

Original Title

Modelování havarijních dopadů pomocí amerického software Aloha na vysokých školách

English Title

Modelování havarijních dopadů pomocí amerického software Aloha na vysokých školách

Type

article in a collection out of WoS and Scopus

Language

Czech

Original Abstract

Příspěvek se zabývá možnostmi modelování úniků nebezpečných chemických látek ze stacionárních a mobilních zdrojů rizik v případě havárie. Hodnotí využitelnost dostupných tuzemských a zahraničních softwarových produktů, a především pak amerického softwaru Aloha pro studijní účely na vysokých školách.

English abstract

Příspěvek se zabývá možnostmi modelování úniků nebezpečných chemických látek ze stacionárních a mobilních zdrojů rizik v případě havárie. Hodnotí využitelnost dostupných tuzemských a zahraničních softwarových produktů, a především pak amerického softwaru Aloha pro studijní účely na vysokých školách.

Keywords

únik nebezpečných látek, software Aloha, modelování, vysoké školy

Key words in English

únik nebezpečných látek, software Aloha, modelování, vysoké školy

Authors

MÍKA, O.; MARTINCOVÁ, J.

Released

31. 1. 2022

Publisher

ExFoS – Expert Forensic Science, Mikulov, 2022, Vysoké učení technické v Brně

Location

Brno

ISBN

978-80-214-6033-1

Book

Sborník příspěvků XXX. mezinárodní vědecká konference Soudního inženýrství 30th International Scientific Conference of Forensic Engineering

Edition number

první

Pages from

346

Pages to

354

Pages count

9

URL

BibTex

@inproceedings{BUT179432,
  author="Otakar {Míka} and Jana Victoria {Martincová}",
  title="Modelování havarijních dopadů pomocí amerického software Aloha na vysokých školách",
  booktitle="Sborník příspěvků XXX. mezinárodní vědecká konference Soudního inženýrství
30th International Scientific Conference of Forensic Engineering",
  year="2022",
  number="první",
  pages="346--354",
  publisher="ExFoS – Expert Forensic Science, Mikulov, 2022, Vysoké učení technické v Brně",
  address="Brno",
  isbn="978-80-214-6033-1",
  url="http://exfos.cz/wp-content/uploads/2022/02/ExFoS-2022-Sbornik-prispevku.pdf"
}