Publication detail

Přeprava nebezpečných věcí, havárie a ochrana obyvatelstva

MARTINCOVÁ, J. MAŠEK, I.

Original Title

Přeprava nebezpečných věcí, havárie a ochrana obyvatelstva

English Title

Transport of dangerous substances, accidents and population protection

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Příspěvek pojednává o přepravě po silnicích, haváriích, jejich příčinách, ochraně obyvatelstva, majetku, životního prostředí a legislativě s tím spojené.

English abstract

The contribution dealt with transport of dangerous goods on the roads, road accidents, its causes, protection of population, their property, environment and legislation.

Keywords

havárie, přeprava nebezpečných věcí, ochrana životního prostředí, osob a jejich majetku

Key words in English

accidents, transport of dangerous substances, protection of environment, people and their property

Authors

MARTINCOVÁ, J.; MAŠEK, I.

Released

15. 2. 2006

Publisher

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - TU Ostrava

Location

Ostrava

ISBN

80-86634-78-7

Book

Sborník z mezinárodní konference Ochrana obyvatelstva 2006

Pages from

215

Pages to

225

Pages count

10

BibTex

@inproceedings{BUT24871,
  author="Jana Victoria {Martincová} and Ivan {Mašek}",
  title="Přeprava nebezpečných věcí, havárie a ochrana obyvatelstva",
  booktitle="Sborník z mezinárodní konference Ochrana obyvatelstva 2006",
  year="2006",
  pages="215--225",
  publisher="Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - TU Ostrava",
  address="Ostrava",
  isbn="80-86634-78-7"
}