Publication detail

Řízení rizik vybraných prvků kritické dopravní infrastruktury

PROCHÁZKOVÁ, D. PROCHÁZKA, J. MARTINCOVÁ, J. KERTIS, T.

Original Title

Řízení rizik vybraných prvků kritické dopravní infrastruktury

English Title

Řízení rizik vybraných prvků kritické dopravní infrastruktury

Type

article in a collection out of WoS and Scopus

Language

Czech

Original Abstract

ro plnění základních funkcí státu je bezpečnost kritické infrastruktury zásadní, a proto ji musí být věnována pozornost. Dopravní infrastruktura patří do kritické infrastruktury. Její prvky: mosty; tunely; nádraží; letiště; a řízení jejich provozu, jsou zásadně důležité. Článek shrnuje zásady pro řízení rizik zmíněných prvků kritické dopravní infrastruktury založený na systémovém pojetí a respektující socio-kyberfyzickou povahu prvků a složitost systémů v dynamicky se vyvíjejícím světě.

English abstract

ro plnění základních funkcí státu je bezpečnost kritické infrastruktury zásadní, a proto ji musí být věnována pozornost. Dopravní infrastruktura patří do kritické infrastruktury. Její prvky: mosty; tunely; nádraží; letiště; a řízení jejich provozu, jsou zásadně důležité. Článek shrnuje zásady pro řízení rizik zmíněných prvků kritické dopravní infrastruktury založený na systémovém pojetí a respektující socio-kyberfyzickou povahu prvků a složitost systémů v dynamicky se vyvíjejícím světě.

Keywords

riziko, kritická dopravní infrastruktura

Key words in English

riziko, kritická dopravní infrastruktura

Authors

PROCHÁZKOVÁ, D.; PROCHÁZKA, J.; MARTINCOVÁ, J.; KERTIS, T.

Released

30. 9. 2022

Publisher

CEMC

Location

Praha

ISBN

978-80-85990-39-3

Pages count

20

URL

BibTex

@inproceedings{BUT182916,
  author="Danuše {Procházková} and Jan {Procházka} and Jana Victoria {Martincová} and Tomáš {Kertis}",
  title="Řízení rizik vybraných prvků kritické dopravní infrastruktury",
  year="2022",
  pages="20",
  publisher="CEMC",
  address="Praha",
  isbn="978-80-85990-39-3",
  url="http://www.odpadoveforum.cz/TVIP2022/prispevky/209.pdf"
}