Publication detail

Přeprava nebezpečných věcí a havárie.

MARTINCOVÁ, J. MAŠEK, I.

Original Title

Přeprava nebezpečných věcí a havárie.

English Title

Transport of dangerous goods and accidents.

Type

presentation

Language

Czech

Original Abstract

Vývoj nehodovosti v České republice a v zahraničí ukazuje, že ochrana lidí, jejich majetku, životního prostředí, je složitým problémem nutným řešit komplexně. V motoristicky vyspělých zemích jako například Skandinávské země a Švýcarsko se rovněž usiluje programově o snížení tragických ztrát, i přesto, že jsou z hlediska bezpečnosti a počtu zraněných, usmrcených osob na nejlepších pozicích. Přeprava nebezpečných věcí je vzhledem k počtu nehod relativně nízkým rizikem ve vztahu k totálním společenským ztrátám, vezmeme - li v úvahu únik nebezpečných látek do okolí a jeho ohrožení, může způsobit neočekávané tragické následky. Vozidla přepravující nebezpečné věci jsou u nás pravidelně podrobována technickým kontrolám, přičemž technická závada je velmi málo pravděpodobnou příčinou dopravní nehody s účastí nebezpečných látek. V ČR je největší část nebezpečných věcí přepravována po silnicích, přeprava se řídí evropskou direktivou ADR.

English abstract

The evolution of accidents in the Czech Republic and in foreign countries demonstrates, that there is a need to improve the complicated problem of protecting the individual, their property and the environment in a complex manner. Advanced countries (such as the Nordic countries and Switzerland) have made a concerted effort to decrease the number of tragic losses and are quite advanced with their safety programs regarding safety of transport, with the numbers of deaths and injuries showing a marked decrease. Transport of dangerous goods seems to have a low impact compared to the total social loss. However, the escape of dangerous goods into the environment during accidents can have tragically unexpected consequences. Vehicles specified for transport of dangerous goods in the Czech Republic periodically undergo technical controls. The total number of accidents regarding transport of dangerous goods that are due to technical defect are very low. Most dangerous goods in the Czech Republic are transported by road and this kind of transport conforms to the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road, commonly known as ADR.

Keywords

přeprava nebezpečných věcí, nehody, statistiky, technický stav vozidel

Key words in English

transport of dangerous goods, accidents, statistics, technical estate of vehicles

Authors

MARTINCOVÁ, J.; MAŠEK, I.

Released

1. 12. 2007

Publisher

SYMMA, Brno

Location

Brno

ISBN

978-80-7392-014-2

Book

Problematika řešení mimořádných událostzí a krizových situací v regionech a zapojení privátního sektoru

Edition

UTB

Edition number

1.

Pages from

10

Pages to

17

Pages count

7

BibTex

@misc{BUT63698,
 author="Jana Victoria {Martincová} and Ivan {Mašek}",
 title="Přeprava nebezpečných věcí a havárie.",
 booktitle="Problematika řešení mimořádných událostzí a krizových situací v regionech a zapojení privátního sektoru",
 year="2007",
 series="UTB",
 edition="1.",
 pages="10--17",
 publisher="SYMMA, Brno",
 address="Brno",
 isbn="978-80-7392-014-2",
 note="presentation"
}