Publication detail

Integrovaný záchranný systém České republiky

MAŠEK, I. MIKA, O. MARTINCOVÁ, J.

Original Title

Integrovaný záchranný systém České republiky

English Title

x

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Příspěvek pojednává o integrovaném záchranném systému České republiky, řešení mimořádných událostí, možnostech a využití integrovaného záchranného systému.

English abstract

x

Key words in English

integrovaný záchranný systém, mimořádné události

Authors

MAŠEK, I.; MIKA, O.; MARTINCOVÁ, J.

Released

1. 12. 2006

Publisher

EDIS, vydavateľstvo Žilinskej univerzity v Žiline

Location

Žilina

ISBN

1336-0019

Periodical

Krízový manažment

Year of study

2006

Number

2

State

Slovak Republic

Pages from

73

Pages to

77

Pages count

5

BibTex

@article{BUT44208,
  author="Ivan {Mašek} and Otakar Jiří {Mika} and Jana Victoria {Martincová}",
  title="Integrovaný záchranný systém České republiky",
  journal="Krízový manažment",
  year="2006",
  volume="2006",
  number="2",
  pages="73--77",
  issn="1336-0019"
}