Ing.

Jana Victoria Martincová

Ph.D., LL.M.

FME, NeTME SPIL – Researcher

+420 54114 4952
Jana.Victoria.Martincova@vut.cz

Send BUT message

Ing. Jana Victoria Martincová, Ph.D., LL.M.

Creative activities

  • ADAMEC, V.; KÖBÖLOVÁ, K.; URBÁNEK, M.; ZEMAN, T.; WOLFOVÁ, K.; JUROVÁ, M.; BLECHA, P.; MAREK, J.; POPELOVÁ, B.; DRBOHLAVOVÁ, J.; PACHER, P.; MARTINCOVÁ, J.: Metodika BOZP; Metodika zvyšování bezpečnosti pracovního prostředí zatíženého částicemi < 2.5 μm. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inžnýrství, Odbor inženýrství rizik. (metodika certifikovaná uplatněná)
    Detail

  • PROCHÁZKOVÁ, D.; MARTINCOVÁ, J.; PROCHÁZKA, J.; KERTIS, T.: MVPŘRVPDI; Metodika vytváření plánu řízení rizik vybraných položek dopravní infrastruktury. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Odbor inženýrství rizik. (metodika schválená)
    Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.