DOKUMENTY PRO EVROPSKOU KOMISI 2023

Vysoké učení technické se od února 2021 (od udělení ocenění) nachází ve fázi Implementace. Implementační fáze vychází z celého procesu HRS4R/HR AWARD.
Délka první fáze byla dvouletá 2021-2023/01. Následoval tzv. Interim assessement (sebevyhodnocení cílů/procesů/aktivit).
Další fáze pak trvá tři roky 2023 - 2026. Poté následuje tvz. renewal neboli obnova získaného ocenění s návštěvou hodnotilelské komise přímo na univerzitě.

V únoru 2023 budou na evropskou komisi odeslány revidované dokumenty:
1. Revidovaná OTM-R politika VUT
2. Sebeevalučně vyhodnocený Akční plán VUT - Template 4
3. Nový - revidovaný Akční plán 2023 - 2026
4. Závěrečná zpráva z Dotazníkového šetření 2022

Další dokumenty
1. Příručka pro Ph.D. studující na VUT
2. E-learning pro komise k výběrovému řízení (případně přijímacímu řízení) - bude aktualizován v průběhu 09/2023
3. Plán vzdělávání a rozvoje v oblasti HRS4R/HR Award, Rovnosti žen a mužů a sociálního bezpečí 2023+

Celý proces HRS4R na VUT zajišťuje Personální odbor/Oddělení personálního rozvoje.

DOKUMENTY PRO EVROPSKOU KOMISI 2020

Vyhodnocení materiálů 3 nezávislými hodnotiteli / 1 předseda + 2 členové (z různých zemí EU)
UDĚLENÍ OCENĚNÍ 12. 2. 2021

1. GaP analýza proces - Template 1
2. GaP analýza VUT přehled - Template 2
3. OTM-R politika VUT - 3
3. Akční plán VUT - Template 4
5. Harmonogram
6. Zpráva z Dotazníkového šetření 2020

V říjnu 2020 (1. 10. 2020), byly odeslány (přes e-tool Euraxess) povinné dokumenty a další podpůrné dokumenty na Evropskou komisi.
Potvrzení způsobilosti 19. 10. 2020
Email od EK 15. 1. 2021 z důvodu pandemie bude vyhodnocení zaslaných podkladů v prodloužené době.
(Pozn.: standardní je do 3 měsíců od administrativní kontroly)

PGR (PLÁN ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ) - tzv. GEP

PLÁN GENDEROVÉ ROVNOSTI VUT PRO OBDOBÍ 2022-2024 / anglicky tzv. GEP
DOKUMENT ke stažení: PLÁN GENDEROVÉ ROVNOSTI VUT PRO OBDOBÍ 2022-2024 (PGR)
Informace k celému procesu najdete zde.

LEGISLATIVA

VUT úřední deska - www.vut.cz/uredni-deska
Vysokoškolský zákon

EURAXESS ČR

Síť EURAXESS Česká republika je součástí Evropské sítě servisních center EURAXESS, jejíž činnost byla oficiálně zahájena 30. června 2004 v Paříži. V současnosti je v síti EURAXESS Česká republika devět regionálních kontaktních míst a dvě servisní centra (Praha a Brno).
Níže najdete informace a služby, které zdarma poskytují EURAXESS centra v České republice výzkumným pracovníkům a zaměstnavatelům a které vám pomohou s celou řadou problémů.
Praktické informace.

Odpovědnost: Ing. Bohdana Šlégrová