Detail projektu

Vliv velikosti předpětí a nespojité hmoty na dynamické vlastnosti předpjatých betonových mostních konstrukcí

Období řešení: 01.03.2022 — 28.02.2023

O projektu

V současné době jsou vyvíjeny metody, které by pomocí zjišťování dynamických vlastností sledovaly mosty v průběhu jejich života. Mezi klíčové vlastnosti patří určení vlastních frekvencí, tvarů a zrychlení konstrukce. Veličiny se sice v čase mění, ale dá se předpokládat, že při vzniku poruchy se změní skokově. Metodika sledování dynamických parametrů je nová a neprobádaná, a v prvním kroku je třeba zjistit, jak se dynamické vlastnosti mění při změně předpětí, případně změně tíhy.

Označení

FAST-S-22-7945

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Koláček Jan, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Gaidos Daniel, Ing. - spoluřešitel
Muroň Vlastimil, Ing. - spoluřešitel
Nečas Radim, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Tomečka Petr, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav betonových a zděných konstrukcí
- interní (01.01.2022 - 31.12.2022)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2022 - 31.12.2022)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2022-01-01 - 2023-12-31)

Výsledky

VELEŠÍK, M.; STRÁSKÝ, J.; KOLÁČEK, J.; NEČAS, R. Zvýšení stability štíhlých mostních obloukových konstrukcí vnějšími kabely. BETONÁRSKE DNI 2022, Zborník príspevkov. Bratislava: SPEKTRUM STU, 2022. s. 201-206. ISBN: 978-80-227-5235-0.
Detail

TOMEČKA, P.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; MUROŇ, V.; VELEŠÍK, M. Ověření dynamických charakteristik předpjatého pásu pro různé stavy napjatosti. Betonárske dni 2022 Zborník prednášok. Bratislava: STU v Bratislavě, 2022. s. 329-334. ISBN: 978-80-227-5235-0.
Detail