Detail publikace

Ověření dynamických charakteristik předpjatého pásu pro různé stavy napjatosti

TOMEČKA, P. NEČAS, R. KOLÁČEK, J. MUROŇ, V. VELEŠÍK, M.

Originální název

Ověření dynamických charakteristik předpjatého pásu pro různé stavy napjatosti

Český název

Ověření dynamických charakteristik předpjatého pásu pro různé stavy napjatosti

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek popisuje návrh experimentu, jehož cílem je ověřit dynamické charakteristiky předpjatého pásu pro různé úrovně napětí prostřednictvím proměnné předpínací síly či vnějšího zatížení. V první části je proveden obecný popis diagnostických metod a působení předpjatých pásů. Stěžejní část je věnována modelové podobnosti skutečné a experimentální konstrukce. V druhé části je popsáno bednění mostovky ze segmentů a jejich vyztužení, ocelový rám, ve kterém bude konstrukce sestavena. Závěrem je popsán výpočet v programu Ansys Mechanical a Midas Civil.

Český abstrakt

Příspěvek popisuje návrh experimentu, jehož cílem je ověřit dynamické charakteristiky předpjatého pásu pro různé úrovně napětí prostřednictvím proměnné předpínací síly či vnějšího zatížení. V první části je proveden obecný popis diagnostických metod a působení předpjatých pásů. Stěžejní část je věnována modelové podobnosti skutečné a experimentální konstrukce. V druhé části je popsáno bednění mostovky ze segmentů a jejich vyztužení, ocelový rám, ve kterém bude konstrukce sestavena. Závěrem je popsán výpočet v programu Ansys Mechanical a Midas Civil.

Klíčová slova

předpajtý pás, most, modální charakteristiky, experiment, betonová konstrukce

Vydáno

20.10.2022

Nakladatel

STU v Bratislavě

Místo

Bratislava

ISBN

978-80-227-5235-0

Kniha

Betonárske dni 2022 Zborník prednášok

Strany od

329

Strany do

334

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT179678,
 author="Petr {Tomečka} and Radim {Nečas} and Jan {Koláček} and Vlastimil {Muroň} and Marek {Velešík}",
 title="Ověření dynamických charakteristik předpjatého pásu pro různé stavy napjatosti",
 annote="Příspěvek popisuje návrh experimentu, jehož cílem je ověřit dynamické charakteristiky předpjatého pásu pro různé úrovně napětí prostřednictvím proměnné předpínací síly či vnějšího zatížení. V první části je proveden obecný popis diagnostických metod a působení předpjatých pásů. Stěžejní část je věnována modelové podobnosti skutečné a experimentální konstrukce. V druhé části je popsáno bednění mostovky ze segmentů a jejich vyztužení, ocelový rám, ve kterém bude konstrukce sestavena. Závěrem je popsán výpočet v programu Ansys Mechanical a Midas Civil.",
 address="STU v Bratislavě",
 booktitle="Betonárske dni 2022 Zborník prednášok",
 chapter="179678",
 howpublished="online",
 institution="STU v Bratislavě",
 year="2022",
 month="october",
 pages="329--334",
 publisher="STU v Bratislavě"
}