Project detail

Vliv velikosti předpětí a nespojité hmoty na dynamické vlastnosti předpjatých betonových mostních konstrukcí

Duration: 01.03.2022 — 28.02.2023

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2022-01-01 - 2023-12-31)

On the project

V současné době jsou vyvíjeny metody, které by pomocí zjišťování dynamických vlastností sledovaly mosty v průběhu jejich života. Mezi klíčové vlastnosti patří určení vlastních frekvencí, tvarů a zrychlení konstrukce. Veličiny se sice v čase mění, ale dá se předpokládat, že při vzniku poruchy se změní skokově. Metodika sledování dynamických parametrů je nová a neprobádaná, a v prvním kroku je třeba zjistit, jak se dynamické vlastnosti mění při změně předpětí, případně změně tíhy.

Mark

FAST-S-22-7945

Default language

Czech

People responsible

Gaidos Daniel, Ing. - fellow researcher
Muroň Vlastimil, Ing. - fellow researcher
Nečas Radim, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Tomečka Petr, Ing. - fellow researcher
Koláček Jan, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Concrete and Masonry Structures
- (2022-01-01 - 2022-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2022-01-01 - 2022-12-31)

Results

TOMEČKA, P.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; MUROŇ, V.; VELEŠÍK, M. Ověření dynamických charakteristik předpjatého pásu pro různé stavy napjatosti. Betonárske dni 2022 Zborník prednášok. Bratislava: STU v Bratislavě, 2022. s. 329-334. ISBN: 978-80-227-5235-0.
Detail

VELEŠÍK, M.; STRÁSKÝ, J.; KOLÁČEK, J.; NEČAS, R. Zvýšení stability štíhlých mostních obloukových konstrukcí vnějšími kabely. BETONÁRSKE DNI 2022, Zborník príspevkov. Bratislava: SPEKTRUM STU, 2022. s. 201-206. ISBN: 978-80-227-5235-0.
Detail

NEČAS, R.; ŠTEFAN, P.; KOLÁČEK, J.; BEZRUČOVÁ, K. Statické a dynamické zatěžovací zkoušky lávek s betonovou mostovkou. MOSTY 2023 28. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM sborník příspěvků. Brno: SEKURKON s.r.o., 2023. s. 193-199. ISBN: 978-80-86604-89-3.
Detail

VELEŠÍK, M.; STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; POŽÁR, M. Effect of external prestressing on the stability of a flat arch. In 29th Concrete Days Innovative Approaches in Bridge Engineering. Advances in Science and Technology. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2024. p. 11-19. ISSN: 1662-0356.
Detail

KOLÁČEK, J.; NEČAS, R.; VELEŠÍK, M. Important aspects influencing the dynamic parameters of slender pedestrian bridges formed by stress ribbon structure. In 29th Concrete Days Innovative Approaches in Bridge Engineering. Advances in Science and Technology. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2024. p. 21-32. ISSN: 1662-0356.
Detail

KOLÁČEK, J.; NEČAS, R.; VELEŠÍK, M. Důležité aspekty ovlivňující dynamické parametry štíhlých lávek tvořených předpjatým pásem. 29. Betonářské dny (2023), sborník ke konferenci. Hradec Králové: Česká betonářská společnost ČSSI, 2023. s. 278-290. ISBN: 978-80-908943-0-3.
Detail

VELEŠÍK, M.; STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; POŽÁR, M. Vliv vnějšího předpětí na stabilitu smělého oblouku. 29. Betonářské dny (2023), sborník ke konferenci. Hradec Králové: Česká betonářská společnost ČSSI, 2023. s. 268-277. ISBN: 978-80-908943-0-3.
Detail

KOLÁČEK, J.; NEČAS, R.; TOMEČKA, P.; MUROŇ, V.; VELEŠÍK, M. Vliv napjatosti a nespojité hmoty na dynamické vlastnosti lávek z předpjatého pásu. 28. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY/BRIDGES 2023 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. 1. Brno: SEKURKON s.r.o., 2023. s. 129-135. ISBN: 978-80-86604-89-3.
Detail