Detail projektu

Kognitivní multimediální analýza zvukových a obrazových signálů

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2016

O projektu

Specifický výzkum v oblasti kognitivní multimediální analýzy obrazových a zvukových signálů bude zaměřen na následující oblasti: neinvazivní metody analýzy neurologických onemocnění pomocí strojově řízené parametrizace signálů, biometrické systémy s využitím primárních a sekundárních biometrických a ne-biometrických znaků pro účely identifikace osob, nové invariantní metody pro zpracování 2D a 3D obrazů, řídká reprezentace signálů pracující v reálném čase a využití psychoakustických modelů pro syntézu zvukový polí.

Označení

FEKT-S-14-2335

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Smékal Zdeněk, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel
Atassi Hicham, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Balík Miroslav, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Burget Radim, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Číka Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Číž Radim, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Dvořák Pavel, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hasmanda Martin, Ing. - spoluřešitel
Karásek Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Křupka Aleš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kurc David, Ing. - spoluřešitel
Lněnička Jakub, Ing. - spoluřešitel
Mach Václav, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Mašek Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Mekyska Jiří, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Minář Jiří, Ing. - spoluřešitel
Omran Yara - spoluřešitel
Orlovský Kristián, Ing. - spoluřešitel
Přinosil Jiří, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Rajmic Pavel, doc. Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Rášo Ondřej, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Říha Kamil, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Schimmel Jiří, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Sysel Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Šmirg Ondřej, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Špiřík Jan, Ing. - spoluřešitel
Uher Václav, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Zukal Martin, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav telekomunikací
- interní (01.01.2014 - 31.12.2016)
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2016)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

Výsledky

ONCHIS, D.; RAJMIC, P. Generalized Goertzel algorithm for computing the natural frequencies of cantilever beams. SIGNAL PROCESSING, 2014, vol. 2014, no. 96, p. 45-50. ISSN: 0165-1684.
Detail

RAJMIC, P.; PRŮŠA, Z. Discrete Wavelet Transform of Finite Signals: Detailed Study of the Algorithm. International Journal of Wavelets Multiresolution and Information Processing, 2014, vol. 12, no. 1, p. 1450001-1 (1450001-38 p.)ISSN: 0219-6913.
Detail

FU, D.; YU, X.; TONG, H.; ŘÍHA, K. An Ensemble Template Algorithm for Extracting Targets from Blurred Infrared Images. OPTIK, 2014, vol. 125, no. 3, p. 954-957. ISSN: 0030-4026.
Detail

KARÁSEK, J.; BURGET, R.; POVODA, L. Logistic Warehouse Process Optimization through Genetic Programming Algorithm. In Advances in Intelligent Systems and Computing, Modern Trends and Techniques in Computer Science. 285. Springer, 2014. p. 29-40. ISBN: 978-3-319-06739-1.
Detail

DVOŘÁK, P.; BARTUŠEK, K. Brain tumor locating in 3D MR volume using symmetry. In Proc. SPIE 9034, Medical Imaging 2014: Image Processing, 903432. San Diego, California, USA: SPIE, 2014. p. 1-6. ISBN: 9780819498274.
Detail

KŘUPKA, A.; PŘINOSIL, J.; ŘÍHA, K.; MINÁŘ, J.; DUTTA, M. Hair Segmentation for Color Estimation in Surveillance Systems. In MMEDIA 2014, The Sixth International Conferences on Advances in Multimedia. 2014. p. 102-107. ISBN: 978-1-61208-320-9.
Detail

KARÁSEK, J.; BURGET, R.; UHER, V.; MAŠEK, J.; DUTTA, M. Color Image (Dis)Similarity Assessment and Grouping based on Dominant Colors. In 2014 37th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Berlin, Germany: 2015. p. 756-759. ISBN: 978-80-214-4983-1.
Detail

MAŠEK, J.; BURGET, R.; KARÁSEK, J.; UHER, V.; DUTTA, M. Multi-GPU Implementation of k-Nearest Neighbor Algorithm. In Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing. Berlin, Germany: 2015. p. 764-767. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

MINÁŘ, J.; ŘÍHA, K.; KŘUPKA, A.; TONG, H. Automatic detection of the macula in retinal fundus images using multilevel thresholding. International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems, 2014, vol. 2014, no. 1, p. 13-16. ISSN: 1805-5443.
Detail

MACH, V. Structured Sparsity for Audio Inpainting. In Proceedings of the 20th Conference STUDENT EEICT 2014. Brno: 2014. p. 41-45. ISBN: 978-80-214-4924-4.
Detail

VYAS, G.; DUTTA, M.; ATASSI, H.; BURGET, R.;. Detection of chorus from an audio clip using dynamic time warping algorithm. In Engineering and Computational Sciences (RAECS), 2014 Recent Advances in. 2014. p. 1-6. ISBN: 978-1-4799-2290-1.
Detail

DUTTA, M.; SINGH, A; TRAVIESO, C.; BURGET, R.;. Generation of Digital Signature from Multi-Feature Biometric Traits for Digital Right Management Control. In Engineering and Computational Sciences (RAECS), 2014 Recent Advances in. 2014. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-2290-1.
Detail

DVOŘÁK, P.; JURÁŠ, V.; VOGL, W. Interactive Hip Joint Cartilage Segmentation. Proc. Intl. Soc. Mag. Reson. Med. 22. Milán, Itálie: 2014. p. 1563-1563.
Detail

DAŇKOVÁ, M.; RAJMIC, P. Compressed sensing of perfusion MRI. Strobl, Rakousko: 2014. p. 1 (1 s.).
Detail

DVOŘÁK, P.; MIKULKA, J.; BARTUŠEK, K. Tissue Segmentation of Brain MRI. In 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Berlin: 2015. p. 735-738. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

FAÚNDEZ ZANUY, M.; MEKYSKA, J.; FONT-ARAGONES, X. A New Hand Image Database Simultaneously Acquired in Visible, Near-Infrared and Thermal Spectrums. Cognitive Computation, 2014, vol. 6, no. 2, p. 230-240. ISSN: 1866-9956.
Detail

MASAROVÁ, L.; DROTÁR, P.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.; REKTOROVÁ, I. Hodnocení písma u pacientu s Parkinsonovou nemocí. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2014, roč. 2014, č. 4, s. 456-462. ISSN: 1210-7859.
Detail

DVOŘÁK, P.; JURÁŠ, V.; VOGL, W.; CHYTIL, J. Interactive segmentation of Hip Joint Cartilage. In PIERS 2014 Guangzhou Proceedings. Progress In Electromagnetics. Guangzhou: 2014. p. 2369-2372. ISBN: 978-1-934142-28-8. ISSN: 1559-9450.
Detail

DVOŘÁK, P.; BARTUŠEK, K.; GESCHEIDTOVÁ, E. Automatic Segmentation of Multi-Contrast MRI Using Statistical Region Merging. In PIERS 2014 Guangzhou Proceedings. Progress In Electromagnetics. Guangzhou: 2014. p. 1865-1869. ISBN: 978-1-934142-28-8. ISSN: 1559-9450.
Detail

DVOŘÁK, P.; BARTUŠEK, K.; GESCHEIDTOVÁ, E. Automatic Extraction of Pathological Area in 2D MR Brain Scan. In PIERS 2014 Guangzhou Proceedings. Progress In Electromagnetics. Guangzhou: 2014. p. 1885-1889. ISBN: 978-1-934142-28-8. ISSN: 1559-9450.
Detail

RAJMIC, P.; PRŮŠA, Z.; WIESMEYR, C. Computational Cost of Chirp Z-transform and Generalized Goertzel Algorithm. In Signal Processing Conference (EUSIPCO), 2014 Proceedings of the 22nd European. Lisbon, Portugal: 2014. p. 1004-1008. ISBN: 978-0-9928626-2-6.
Detail

RAJMIC, P.; HOŠEK, J.; FUSEK, M.; ANDREEV, S.; STECÍK, J. Simplified Probabilistic Modelling and Analysis of Enhanced Distributed Coordination Access in IEEE 802.11. Computer Journal, 2015, vol. 58, no. 6, p. 1456-1468. ISSN: 1460-2067.
Detail

KŘUPKA, A.; ŘÍHA, K. Detection of Edge Structures on Surface of Sedimentary Grains Acquired by Electron Microscope. In Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing. Berlin, Germany: 2015. p. 785-788. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

UHER, V.; BURGET, R.; KARÁSEK, J.; MAŠEK, J.; DUTTA, M. Automatic Image Labelling using Similarity Measures. In MEDCOM 2014 CD-ROM. Greater Noida: IEEE, 2015. p. 101-104. ISBN: 978-1-4799-5096-6.
Detail

DUTTA, M.; GANGULY, S.; SRIVASTAVA, K.; GANGULY, S.; PARTHASARATHI, M.; BURGET, R.; MAŠEK, J. An Efficient Grading Algorithm for Non-Proliferative Diabetic Retinopathy using Region Based Detection. In 2014 37th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Berlin, Germany: 2015. p. 743-747. ISBN: 978-80-214-4983-1.
Detail

GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; MASAROVÁ, L. Analýza ručne písaného prejavu u pacientov postihnutých neurologickými onemocneniami. Electrorevue, 2014, roč. 2014, č. 4, s. 155-165. ISSN: 1336-8559.
Detail

DVOŘÁK, P.; BARTUŠEK, K.; SMÉKAL, Z. Unsupervised Pathological Area Extraction Using 3D T2 and FLAIR MR Images. Measurement Science Review, 2014, vol. 14, no. 6, p. 357-364. ISSN: 1335-8871.
Detail

DVOŘÁK, P.; BARTUŠEK, K.; KROPATSCH, W.; SMÉKAL, Z. Automated Multi-Contrast Brain Pathological Area Extraction from MR Images. J APPL RES TECHNOL, 2015, vol. 13, no. 1, p. 58-69. ISSN: 1665-6423.
Detail

DVOŘÁK, P.; BARTUŠEK, K. Fully Automatic 3D Glioma Extraction in Multi-contrast MRI. In 11th International Conference on Image Analysis and Recognition (ICIAR). Lecture Notes in Computer Science. Algarve: Springer, 2014. p. 239-246. ISSN: 0302-9743.
Detail

ŠMIRG, O.; LIBERDA, O.; SMÉKAL, Z. Segmentation and creating 3D model of temporomandibular condyle. In 37th international conference on telecomunications and signal processing. 2015. p. 729-734. ISBN: 978-80-87397-16-9.
Detail

DROTÁR, P.; MEKYSKA, J.; REKTOROVÁ, I.; MASAROVÁ, L.; SMÉKAL, Z.; FAÚNDEZ ZANUY, M. Analysis of in-air movement in handwriting:A novel marker for Parkinsons disease. COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE, 2014, vol. 117, no. 3, p. 405-411. ISSN: 0169-2607.
Detail

DROTÁR, P.; MEKYSKA, J.; REKTOROVÁ, I.; MASAROVÁ, L.; SMÉKAL, Z.; FAÚNDEZ ZANUY, M. Decision support framework for Parkinsons disease based on novel handwriting markers. IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL SYSTEMS AND REHABILITATION ENGINEERING, 2015, vol. 23, no. 3, p. 508-516. ISSN: 1534-4320.
Detail

ČÍKA, P.; ZUKAL, M. Práce s multimediálními daty v jazyce JavaFX. In International Workshop RTT 2014. 1. 2014. s. 5-9. ISBN: 978-80-214-4832-2.
Detail

POVODA, L.; BURGET, R.; KARÁSEK, J.; DUTTA, M.; SINGH, A. Genetic Programming Operators for Work-Flow Optimization in Logistic Distribution Centers. In 2013 Sixth International Conference on Contemporary Computing (IC3-2013). 2014. p. 105-109. ISBN: 978-1-4799-0190-6.
Detail

POVODA, L.; BURGET, R.; MAŠEK, J.; DUTTA, M. Job Shop Scheduling Problem with Heuristic Genetic Programming Operators. In 2015 2nd International Conference on Signal Processing and Integrated Networks (SPIN). Noida, Delhi-NCR, India: 2015. p. 702-707. ISBN: 978-1-4799-5990-7.
Detail

PAVLÍČEK, T.; BALÍK, M. Odezva číslicových systémů pro zpracování hudebních signálů při skokové změně jejich parametrů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2014, roč. 2014, č. 6, s. 195-202. ISSN: 1213-1539.
Detail

DUTTA, M.; SRIVASTAVA, K.; GANGULY, S.; GANGULY, S.; PARTHASARATHI, M.; BURGET, R.; PŘINOSIL, J. Exudates Detection in Digital Fundus Image Using Edge Based Method & Strategic Thresholding. In 2014 37th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Berlin, Germany: 2015. p. 748-752. ISBN: 978-80-214-4983-1.
Detail

DUTTA, M.; SINGH, A.; SINGH, A.; BURGET, R.; PŘINOSIL, J. Digital Identification Tags for Medical Fundus Images for Tele-Ophthalmology Applications. In 2014 37th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Berlin, Germany: 2015. p. 781-784. ISBN: 978-80-214-4983-1.
Detail

DUTTA, M.; MOURYA, A.; SINGH, A.; PARTHASARATHI, M.; BURGET, R.; ŘÍHA, K.;. Glaucoma Detection by Segmenting the Super Pixels from Fundus Colour Retinal Images. In MEDCOM 2014 CD-ROM. Greater Noida: 2014. p. 86-90. ISBN: 978-1-4799-5096-6.
Detail

GANGULY, S.; GANGULY, S.; SRIVASTAVA, K.; DUTTA, M.; PARTHASARATHI, M.; ŘÍHA, K.; BURGET, R. An Adaptive Threshold Based Algorithm for Detection of Red Lesions of Diabetic Retinopathy in a Fundus Image. In MEDCOM 2014 CD-ROM. Greater Noida: 2015. p. 91-94. ISBN: 978-1-4799-5096-6.
Detail

RAJMIC, P. Řídké a nízkohodnostní reprezentace signálů s aplikacemi. Brno: 2014. s. 1-154.
Detail

KHADDOUR, H.; SCHIMMEL, J.; RUND, F. A Novel Combined System of Direction Estimation and Sound Zooming of Multiple Speakers. Radioengineering, 2015, vol. 24, no. 2, p. 583-592. ISSN: 1210-2512.
Detail

NOVOSADOVÁ, M. SEGMENTACE 3D OBRAZOVÝCH DAT S VYUŽITÍM POKROČILÝCH TEXTURNÍCH A TVAROVÝCH PŘÍZNAKŮ. In Proceedings of the 20th Conference STUDENT EEICT 2014 Volume 2. Brno: LITERA, 2014. s. 42-44. ISBN: 978-80-214-4923-7.
Detail

RAJMIC, P.; DAŇKOVÁ, M. Úvod do řídkých reprezentací signálů a komprimovaného snímání. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 1-56. ISBN: 978-80-214-5169-8.
Detail

SINGH, A.; DUTTA, M.; PARTHASARATHI, M.; BURGET, R.; ŘÍHA, K. An Efficient Automatic Method of Optic Disc Segmentation using Region Growing Technique in Retinal Images. In Proceeding s of the International Conference on Contemporary Computing and Informatics. 2014. p. 480-484. ISBN: 978-1-4799-6629-5.
Detail

FAÚNDEZ ZANUY, M.; SESA-NOGUERAS, E.; ROURE-ALCOBE, J.; ESPOSITO, A.; MEKYSKA, J.; LOPEZ-DE-IPINA, K. A Preliminary Study on Aging Examining Online Handwriting. In 5th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications. 2014. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-7280-7.
Detail

ŘÍHA, K. Nové metody analýzy geometrie krevního řečiště v obrazových sekvencích. Edice Habilitační a inaugurační spisy, sv. 475, ISBN: 978-80-214-4877-3: VUTIUM, 2014. s. 1-38.
Detail

BURGET, R. Využití umělé inteligence pro optimalizaci metod zpracování signálu. 2014. s. 1-128.
Detail

POVODA, L.; BURGET, R.; MAŠEK, J.; CVRK, L. Automatické rozpoznávanie emócií z českého textu pomocou umelej inteligencie. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2015, roč. 17, č. 1, s. 15-18. ISSN: 1213-1539.
Detail

SCHIMMEL, J. Electroacoustics - Laboratory Practices. Brno: VUT v Brně, 2015. p. 1-59.
Detail

DAŇKOVÁ, M. Encryption of Messages and Images Using Compressed Sensing. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. Brno: 2015. p. 500-504. ISBN: 978-80-214-5148-3.
Detail

MINÁŘ, J.; PINKAVA, M.; ŘÍHA, K.; DUTTA, M. Automatic Extraction of Blood Vessels and Veins using Laplace Operator in Fundus Image. In ICGCIoT - International CConference of Green Computing and Internet of Things 2015. 2015. s. 23-26. ISBN: 978-1-4673-7909-0.
Detail

VESELÝ, V.; RAJMIC, P. Funkcionální analýza s aplikacemi ve zpracování signálů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 1-164. ISBN: 978-80-214-5186-5.
Detail

GALÁŽ, Z. Preliminary Acoustic Analysis of Noise Components in Patients In Parkinsons Disease. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. Brno: 2015. p. 476-480. ISBN: 978-80-214-5148-3.
Detail

DROTÁR, P.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.; REKTOROVÁ, I.; MASAROVÁ, L.; FAÚNDEZ ZANUY, M. Contribution of different handwriting modalities to differential diagnosis of Parkinson's Disease. In Medical Measurements and Applications (MeMeA), 2015 IEEE International Symposium on. 2015. p. 344-348. ISBN: 978-1-4799-6476-5.
Detail

SENGAR, N.; DUTTA, M.; BURGET, R.; POVODA, L. Detection of Diabetic Macular Edema in Retinal Images Using a Region Based Method. In 2015 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2015. p. 412-415. ISBN: 978-1-4799-8498-5.
Detail

SINGH, A.; DUTTA, M.; BURGET, R.; MAŠEK, J. Identification of Acrylamide in Fried Potato Crisps Using Image Processing in Wavelet Domain. In 2015 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Prague, Czech Republic: 2015. p. 545-549. ISBN: 978-1-4799-8497-8. ISSN: 1805-5435.
Detail

ČÍKA, P. Survey of frequency domain image watermarking technique. International Journal of Circuits Systems and Signal Processing, 2015, vol. 2015, no. 9, p. 270-274. ISSN: 1998-4464.
Detail

KŘUPKA, A.; ŘÍHA, K. Minimal prerequisites for measuring two-dimensional contour roundness in a particle classification context. POWDER TECHNOLOGY, 2015, vol. 284, no. 1, p. 486-495. ISSN: 0032-5910.
Detail

UHER, V.; BURGET, R.; DUTTA, M.; MLÝNEK, P. Forecasting Electricity Consumption in Czech Republic. In Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2015. Prague, Czech Republic: 2015. p. 262-265. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

MEHTA, G.; DUTTA, M.; BURGET, R.; UHER, V. Edge Based Block Wise Selective Fingerprint Image Encryption Using Chaos. In Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2015. Prague, Czech republic: 2015. p. 555-559. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

BANSAL, A.; VATS, A.; JAIN, A.; DUTTA, M.; BURGET, R.; PŘINOSIL, J. An Efficient Automatic Intensity Based Method for Detection of Macula in Retinal Images. In 2015 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Prague, Czech Republic: 2015. p. 507-510. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

DVOŘÁK, P.; MENZE, B. Local Structure Prediction with Convolutional Neural Networks for Multimodal Brain Tumor Segmentation. Lecture Notes in Computer Science, 2015, vol. 8965, no. 1, p. 1-12. ISSN: 0302-9743.
Detail

DUTTA, M. K.; SINGH, A.; BURGET, R. Digital Ownership Tags Based on Biometric Features of Iris and Fingerprint for Content Protection and Ownership of Digital Images and Audio Signals. MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS, 2015, vol. 79, no. 19, p. 20-31. ISSN: 1380-7501.
Detail

DAŇKOVÁ, M.; RAJMIC, P.; JIŘÍK, R. Acceleration of Perfusion MRI Using Locally Low-Rank Plus Sparse Model. In Latent Variable Analysis and Signal Separation. Liberec: Springer, 2015. p. 514-521. ISBN: 978-3-319-22481-7.
Detail

MEKYSKA, J.; JANOUŠOVÁ, E.; GOMEZ-VILDA, P.; SMÉKAL, Z.; REKTOROVÁ, I.; ELIÁŠOVÁ, I.; KOŠŤÁLOVÁ, M.; MRAČKOVÁ, M.; ALONSO-HERNANDEZ, J.; FAÚNDEZ ZANUY, M.; LOPEZ-DE-IPINA, K. Robust and complex approach of pathological speech signal analysis. NEUROCOMPUTING, 2015, vol. 167, no. 1, p. 94-111. ISSN: 0925-2312.
Detail

FAÚNDEZ ZANUY, M.; SATUE-VILLAR, A.; MEKYSKA, J.; ARREOLA, V.; SANZ, P.; PAUL, C.; GUIRAO, L.; SERRA, M.; ROFES, L.; CLAVÉ, P.; SESA-NOGUERAS, E.; ROURE-ALCOBE, J. A Multimodal Approach for Parkinson Disease Analysis. In Advances in Neural Networks: Computational and Theoretical Issues. New York: Springer International Publishing, 2015. p. 311-318. ISBN: 978-3-319-18163-9.
Detail

SMÉKAL, Z.; MEKYSKA, J.; GALÁŽ, Z.; MŽOUREK, Z.; REKTOROVÁ, I.; FAÚNDEZ ZANUY, M. Analysis of phonation in patients with Parkinson's disease using empirical mode decomposition. In 2015 International Symposium on Signals, Circuits and Systems (ISSCS). 2015. p. 1-4. ISBN: 978-1-4673-7487-3.
Detail

MEKYSKA, J.; GALÁŽ, Z.; MŽOUREK, Z.; SMÉKAL, Z.; REKTOROVÁ, I.; ELIÁŠOVÁ, I.; KOŠŤÁLOVÁ, M.; MRAČKOVÁ, M.; BERANKOVA, D.; FAÚNDEZ ZANUY, M.; LOPEZ-DE-IPINA, K.; ALONSO-HERNANDEZ, J. Assessing progress of Parkinson's disease using acoustic analysis of phonation. In 2015 4th International Work Conference on Bioinspired Intelligence (IWOBI). 2015. p. 111-118. ISBN: 978-1-4673-7845-1.
Detail

ELFMARKOVA, N.; GAJDOŠ, M.; MRAČKOVÁ, M.; MEKYSKA, J.; MIKL, M.; REKTOROVÁ, I. Impact of Parkinson's disease and levodopa on resting state functional connectivity related to speech prosody control. PARKINSONISM & RELATED DISORDERS, 2016, vol. 22, no. 1, p. S52 (S55 p.)ISSN: 1353-8020.
Detail

POVODA, L.; ARORA, A.; SINGH, S.; BURGET, R.; DUTTA, M. K. Emotion Recognition from Helpdesk Messages. In 2015 7th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). 2015. p. 310-313. ISBN: 978-1-4673-9282-2.
Detail

MACH, V. Denoising Phonogram Cylinders Recordings Using Structured Sparsity. In 2015 7th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). 2015. p. 314-319. ISBN: 978-1-4673-9282-2.
Detail

ČÍKA, P.; KOVÁČ, D.; BÍLEK, J. Objective Video Quality Assessment Methods: Video Encoders Comparison. In 2015 7th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). 2015. p. 335-338. ISBN: 978-1-4673-9282-2.
Detail

VYAS, G.; DUTTA, M.; ŘÍHA, K.; PŘINOSIL, J. An Automatic Emotion Recognizer using MFCCs and Hidden Markov Models. In 2015 7th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Brno, Czech Republic: 2015. p. 320-324. ISBN: 978-1-4673-9282-2.
Detail

SINGH, A.; SENGAR, N.; DUTTA, M.; ŘÍHA, K.; MINÁŘ, J. Automatic Exudates Detection in Fundus Image using Intensity Thresholding and Morphology. In 2015 7th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Brno, Czech Republic: 2015. p. 330-334. ISBN: 978-1-4673-9282-2.
Detail

BHAN, A.; GOYAL, A.; DUTTA, M.; ŘÍHA, K.; OMRAN, Y. Image-Based Pixel Clustering and Connected Component Labeling in Left Ventricle Segmentation of Cardiac MR Images. In 2015 7th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Brno, Czech Republic: 2015. p. 339-342. ISBN: 978-1-4673-9282-2.
Detail

PRŮŠA, Z.; SOENDERGAARD, P.; RAJMIC, P. Discrete Wavelet Transforms in the Large Time-Frequency Analysis Toolbox for MATLAB/GNU Octave. ACM TRANSACTIONS ON MATHEMATICAL SOFTWARE, 2016, vol. 42, no. 4, p. 1-23. ISSN: 0098-3500.
Detail

RUND, F.; KHADDOUR, H.; SCHIMMEL, J.; BOUŠE, J. Objective Quality Assessment for the Acoustic Zoom. In Proceedings of 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing TSP 2015. International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 1. Piscataway: IEEE, 2015. p. 392-396. ISBN: 978-1-4799-8498-5. ISSN: 1805-5435.
Detail

PŘINOSIL, J.; KŘUPKA, A.; ŘÍHA, K.; DUTTA, M.; SINGH, A. Automatic Hair Color De-identification. In ICGCIoT - International CConference of Green Computing and Internet of Things 2015. 2015. p. 732-736. ISBN: 978-1-4673-7909-0.
Detail

AGARWAL, A.; GULIA, S.; CHAUDHARY, S.; DUTTA, M.; BURGET, R.; ŘÍHA, K. Automatic glaucoma detection using adaptive threshold based technique in fundus image. In 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2015. p. 416-420. ISBN: 978-1-4799-8498-5.
Detail

YU, X.; FU, D.; YANG, T.; ŘÍHA, K. The application of negative selection algorithm in multi-angle infrared vehicle images recognition. In 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2015. p. 776-780. ISBN: 978-1-4799-8498-5.
Detail

NOVÁK, P.; BURGET, R.; KARÁSEK, J.; DUTTA, M. Single template object detector based on histogram of oriented gradients. In International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 38. Prague, Czech Republic: 2015. p. 508-512. ISBN: 978-1-4799-8498-5.
Detail

PARTHASARATHI, M.; ANSARI, M.; DUTTA, M.; BURGET, R.; ŘÍHA, K. 2D Brain slice retrieval from Brain MR images using feature point maps. In 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2015. p. 772-775. ISBN: 978-1-4799-8498-5.
Detail

SINGH, A.; DUTTA, M.; PARTHASARATHI, M.; UHER, V.; BURGET, R. Image Processing Based Automatic Diagnosis of Glaucoma using Wavelet Features of Segmented Optic Disc from Fundus Image. COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE, 2015, vol. 122, no. 2, p. 1-12. ISSN: 0169-2607.
Detail

ARGANDA-CARRERAS, I.; TURAGA, S. C.; BERGER, D. R.; CIRESAN, D.; GIUSTI, A.; GAMBARDELLA, L. M.; SCHMIDHUBER, J.; LAPTEV, D.; DWIVEDI, S.; BUHMANN, J. M.; LIU, T.; SEYEDHOSSEINI, M.; TASDIZEN, T.; KAMENTSKY, L.; BURGET, R.; UHER, V.; TAN, X.; SUN, C.; PHAM, T.; BAS, E.; UZUNBAS, M. G.; CARDONA, A.; SCHINDELIN, J.; SEUNG H. S. Crowdsourcing the creation of image segmentation algorithms for connectomics. Frontiers in Neuroanatomy, 2015, vol. 9, no. 142, p. 1-13. ISSN: 1662-5129.
Detail

MAŠEK, J.; BURGET, R.; POVODA, L.; HARVÁNEK, M. Image Search Using Similarity Measures Based on Circular Sectors. In Computer Science & Information Technology (CS & IT). Dubaj, Spojené arabské emiráty: 2015. p. 241-251. ISBN: 978-1-921987-43-4. ISSN: 2231-5403.
Detail

DROTÁR, P.; GAZDA, J.; SMÉKAL, Z. An experimental comparison of feature selection methods on two-class biomedical datasets. COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE, 2015, vol. 66, no. 1, p. 1-10. ISSN: 0010-4825.
Detail

GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; MŽOUREK, Z.; SMÉKAL, Z.; REKTOROVÁ, I.; ELIÁŠOVÁ, I.; KOŠŤÁLOVÁ, M.; MRAČKOVÁ, M.; BERANKOVA, D. Prosodic Analysis of Neutral, Stress-modified and Rhymed Speech in Patients with Parkinson's Disease. COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE, 2016, vol. 127, no. 1, p. 301-317. ISSN: 0169-2607.
Detail

HAVLIŠ, O.; KUNDRÁT, J.; VOJTĚCH, J.; RADIL, J.; ŠÍMA, S.; ALTMANNOVÁ, L.; HŮLA, M. Software-Defined Optics in Optical Last Miles for Research and Education in the Czech Republic. Journal of Communications Software and Systems, 2016, vol. 12, no. 3, p. 12-16. ISSN: 1845-6421.
Detail

HAVLIŠ, O.; KUNDRÁT, J.; VOJTĚCH, J.; HAŽLINSKÝ, M. Photonic Testbed Supporting Single-Fibre Bidirectional Transmision. In Tranparent Optical Networks (ICTON), 2015 17th International Conference on Budapest. 2015. p. 1-4.
Detail

HAVLIŠ, O.; VOJTĚCH, J.; RADIL, J.; ALTMANNOVÁ, L.; HŮLA, M.; ŠÍMA, S. Optical Last Mile for Research and Education in the Czech Republic. In 2015. ISBN: 978-1-61208-435-0.
Detail

DROTÁR, P.; MEKYSKA, J.; REKTOROVÁ, I.; MASÁROVÁ, L.; SMÉKAL, Z.; FAÚNDEZ ZANUY, M. Evaluation of handwriting kinematics and pressure for differential diagnosis of Parkinson's disease. ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MEDICINE, 2016, vol. 67, no. 1, p. 39-46. ISSN: 0933-3657.
Detail

MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.; GALÁŽ, Z.; MŽOUREK, Z.; REKTOROVÁ, I.; FAÚNDEZ ZANUY, M.; LOPEZ-DE-IPINA, K. Perceptual Features as Markers of Parkinson’s Disease: The Issue of Clinical Interpretability. In Recent Advances in Nonlinear Speech Processing. Switzerland: Springer International Publishing, 2016. p. 83-91. ISBN: 978-3-319-28107-0.
Detail

KISKA, T. Acoustic Analysis of Sentences Complicated for Articulation in Patients with Parkinson's Disease. In Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2016. p. 518-522. ISBN: 978-80-214-5350-0.
Detail

NOVOSADOVÁ, M. Sparse signal recovery via convex optimization. In Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. 2016. p. 354-358. ISBN: 978-80-214-5350-0.
Detail

GALÁŽ, Z. Quantification of Prosodic Impairment in Patients with Idiopathic Parkinson's Disease. In Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. Brno: 2016. p. 538-542. ISBN: 978-80-214-5350-0.
Detail

GALÁŽ, Z. Potential of Prosodic Features to Estimate Degree of Parkinson's disease severity. In Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. Brno: 2016. p. 533-537. ISBN: 978-80-214-5350-0.
Detail

RAJMIC, P.; NOVOSADOVÁ, M. On the Limitation of Convex Optimization for Sparse Signal Segmentation. In Proceedings of the 39th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP) 2016. 2016. p. 550-554. ISBN: 978-1-5090-1288-6.
Detail

REKTOROVÁ, I.; MEKYSKA, J.; JANOUŠOVÁ, E.; KOŠŤÁLOVÁ, M.; ELIÁŠOVÁ, I.; MRAČKOVÁ, M.; BERANKOVA, D.; NEČASOVÁ, T.; SMÉKAL, Z.; MAREČEK, R. Speech prosody impairment predicts cognitive decline in Parkinson’s disease. PARKINSONISM & RELATED DISORDERS, 2016, vol. 29, no. 1, p. 90-95. ISSN: 1353-8020.
Detail

MAŠEK, J.; BURGET, R.; POVODA, L.; DUTTA, M. Multi–GPU Implementation of Machine Learning Algorithm using CUDA and OpenCL. International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems, 2016, vol. 5, no. 2, p. 101-107. ISSN: 1805-5443.
Detail

LOPEZ-DE-IPINA, K.; SATUE-VILLAR, A.; FAÚNDEZ ZANUY, M.; ARREOLA, V.; ORTEGA, O.; CLAVÉ, P.; SANZ-CARTAGENA, M.; MEKYSKA, J.; CALVO, P. Advances in a Multimodal Approach for Dysphagia Analysis Based on Automatic Voice Analysis. In Advances in Neural Networks. Switzerland: Springer International Publishing, 2016. p. 201-211. ISBN: 978-3-319-33746-3.
Detail

SINGH, A.; RAGHUVANSHI, N.; DUTTA, M.; BURGET, R.; MAŠEK, J. An SVD Based Zero Watermarking Scheme for Authentication of Medical Images for Tele-medicine Applications. In Proceedings of the 39th International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2016. Vídeň: 2016. p. 511-514. ISBN: 978-1-5090-1287-9.
Detail

GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; MŽOUREK, Z.; KISKA, T.; SMÉKAL, Z.; REKTOROVÁ, I. Degree of Parkinson's Disease Severity Estimation Based on Speech Signal Processing. In Proceedings of the 39th International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2016. 1. 2016. p. 503-506. ISBN: 978-1-5090-1287-9.
Detail

FU, D.; TONG, H.; ZHENG, S.; LUO, L.; GAO, F.; MINÁŘ, J. Retinal status analysis method based on feature extraction and quantitative grading in OCT images. BIOMED ENG ONLINE, 2016, vol. 16, no. 1, p. 1-8. ISSN: 1475-925X.
Detail

NOVOSADOVÁ, M.; RAJMIC, P. Piecewise-polynomial signal segmentation using proximal splitting convex optimization methods. 2016. p. 1-14.
Detail

NOVOSADOVÁ, M.; RAJMIC, P. Piecewise-polynomial curve fitting using group sparsity. In Proceedings of the 8th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems. Lisbon: EDAS Conference Services, 2016. p. 320-325. ISBN: 978-1-4673-8817-7.
Detail

VYAS, G.; DUTTA, M.; PŘINOSIL, J.; HARÁR, P. An Automatic Diagnosis and Assessment of Dysarthric Speech using Speech Disorder Specific Prosodic Features. In 2016 39th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Vienna, Austria: 2016. p. 515-518. ISBN: 978-1-5090-1287-9.
Detail

MEHTA, G.; DUTTA, M.; BURGET, R.; POVODA, L. Biometric Data Security Using Fractional Fourier Transform and Chaotic Theory. In Proceedings of the 39th International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2016. Vídeň: 2016. p. 533-537. ISBN: 978-1-5090-1287-9.
Detail

POVODA, L.; BURGET, R.; DUTTA, M. Sentiment Analysis Based on Support Vector Machine and Big Data. In Proceedings of the 39th International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2016. Vídeň: 2016. p. 543-545. ISBN: 978-1-5090-1287-9.
Detail

DAŇKOVÁ, M.; RAJMIC, P. Content-aware low-rank plus sparse model for perfusion MRI reconstruction. Strobl, Rakousko: 2016. p. 1 (1 s.).
Detail

DAŇKOVÁ, M.; RAJMIC, P. Debiasing incorporated into reconstruction of low-rank modelled dynamic MRI data. Aalborg, Dánsko: 2016. p. 53-55.
Detail

RAJMIC, P.; RUND, F.; SCHIMMEL, J. Proceedings of the 19th International Conference on Digital Audio Effects DAFx-16. Proceedings of the 19th International Conference on Digital Audio Effects DAFx-16. Brno: Brno University of Technology, 2016. p. 1-318.
Detail

YU, X.; YUAN, X.; DONG, E.; ŘÍHA, K. Target extraction of banded blurred infrared images by immune dynamical algorithm with two-dimensional minimum distance immune field. INFRARED PHYSICS & TECHNOLOGY, 2016, vol. 77, no. 2016, p. 94-99. ISSN: 1350-4495.
Detail

SENGAR, N.; MISHRA, N.; DUTTA, M.; BURGET, R.; PŘINOSIL, J. Grading of Colorectal Cancer using Histology images. In 2016 39th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Vieanna, Austria: 2016. p. 529-532. ISBN: 978-1-5090-1287-9.
Detail

SCHÄFER, M.; FRENŠTÁTSKÝ, P.; RABENSTEIN, R. A Physical String Model with Adjustable Boundary Conditions. In Proceedings of the 19th International Conference on Digital Audio Effects. Proceedings of the 19th International Conference on Digital Audio Effects. 2016. p. 159-166. ISSN: 2413-6700.
Detail

DAŇKOVÁ, M.; RAJMIC, P. Low-rank model for dynamic MRI: joint solving and debiasing. In ESMRMB 2016, 33rd Annual Scientific Meeting, Vienna, AT, September 29--October 1: Abstracts, Friday. MAGNETIC RESONANCE MATERIALS IN PHYSICS BIOLOGY AND MEDICINE. Berlin: Springer, 2016. p. 200-201. ISSN: 1352-8661.
Detail

ISSAC, A.; SENGAR, N.; SINGH, A.; DUTTA, M.; PŘINOSIL, J.; ŘÍHA, K. An Efficient Imaging Technique for Automated Macula Localization from Fundus Images. In 8th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops - ICUMT. 2016. p. 387-391. ISBN: 978-1-4673-8817-7.
Detail

SINGH, A.; DUTTA, M.; PŘINOSIL, J.; ŘÍHA, K. Wavelet Based Robust Watermarking Scheme for Copyright Enforcement and Integrity Control in Tele-Ophthalmology. In 8th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops - ICUMT 2016. 2016. p. 408-413. ISBN: 978-1-4673-8817-7.
Detail

MEKYSKA, J.; FAÚNDEZ ZANUY, M.; MŽOUREK, Z.; GALÁŽ, Z.; SMÉKAL, Z.; ROSENBLUM, S. Identification and Rating of Developmental Dysgraphia by Handwriting Analysis. IEEE Transactions on Human-Machine Systems, 2016, vol. PP, no. 99, p. 1-14. ISSN: 2168-2291.
Detail

SCHIMMEL, J. Nové metody kódování a reprodukce prostorového zvuku. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 1-177.
Detail

SCHIMMEL, J. Nové metody kódování a reprodukce prostorového zvuku. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 1-37.
Detail

Joint accurate time and stable frequency distribution infrastructure sharing fiber footprint with research network. In SPIE 9977, Remote Sensing System Engineering VI, 99770F. San Diego, CA, USA: 2016. p. 1-6. ISBN: 978-1-5106-0345-5.
Detail

Resilience of semiconductor optical amplifier with holding beam injection to reflections in bidirectional reciprocal operation. In 2016 18th International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON). IEEE Conference proceedings. Trento, Italy: 2016. p. 1-3. ISBN: 978-1-5090-1467-5. ISSN: 2161-2064.
Detail

MÜNSTER, P.; HORVÁTH, T.; HAVLIŠ, O.; VOJTĚCH, J.; RADIL, J.; VELC, R.; SKAJLO, E. Simultaneous transmission of standard data, precise time, stable frequency and sensing signals and their possible interaction. In Optical Sensors 2017. SPIE. 2017. p. 1-7. ISBN: 9781510609631.
Detail

Sengar, N., Dutta, M. K., Parthasarathi, M., Roychowdhury, S., Burget, R. Fast localization of the optic disc in fundus images using region-based segmentation. In 2016 3rd International Conference on Signal Processing and Integrated Networks (SPIN). 2016. p. 535-538. ISBN: 978-1-4673-9198-6.
Detail

SENGAR, N. ; DUTTA, M. K.; PARTHASARTHI, M. ; BURGET, R. Extraction of retinal vasculature by using morphology in fundus images. In 2015 2nd International Conference on Signal Processing and Integrated Networks (SPIN). 2015. p. 139-142. ISBN: 978-1-4799-5991-4.
Detail

HAVLIŠ, O.; KUNDRÁT, J.; VOJTĚCH, J.; RADIL, J.; JEDLINSKÝ, J. Opening up ROADMs: a filterless add/drop module for coherent-detection signals. J OPT COMMUN NETW, 2020, vol. 12, no. 6, p. C41 (C49 p.)ISSN: 1943-0620.
Detail

HAVLIŠ, O.; VOJTĚCH, J.; VELC, R.; ŠLAPÁK, M.; FILKA, M.; SKAJLO, E. Influence of phase-sensitive optical time-domain reflectometer on community antenna television transmission. Optical Engineering, 2021, vol. 60, no. 2, p. 1-13. ISSN: 0091-3286.
Detail

MACH, V.; RAJMIC, P.; WIESMEYR, C.: Brno-Wien Inpainting Toolbox; Toolbox pro doplňování chybějících vzorků v audio signálu. http://www.stud.feec.vutbr.cz/~xmachv00/bwitoolbox/bwitoolbox_v01.zip. URL: http://www.stud.feec.vutbr.cz/~xmachv00/bwitoolbox/bwitoolbox_v01.zip. (software)
Detail

ZVONČÁK, V.; GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Biomedical data visualization tool; Software pro vizualizaci biomedicínských dat. http://splab.cz/download/software/software-pro-vizualizaci-biomedicinskych-dat. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-vizualizaci-biomedicinskych-dat. (software)
Detail

DAŇKOVÁ, M.; RAJMIC, P.: MRI CS toolbox; Toolbox pro kompresní snímání v MRI perfuzi. http://www.utko.feec.vutbr.cz/~rajmic/software/MRI_CS_toolbox.zip. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/~rajmic/software/MRI_CS_toolbox.zip. (software)
Detail

PŘINOSIL, J.; BAMBUCH, P.; MALACH, J.; MALACH, T.; ŘÍHA, K.; ŠMIRG, O.; VRBA, K.: IACTAS; Inteligentní přístupový a docházkový systém. EBIS, spol. s.r.o. Křižíkova 2962/70a 612 00 Brno Tel.: +420 549 439 242. (funkční vzorek)
Detail

SÝKORA, M.; ČÍKA, P.; HENEŠ, M.; BURŠÍK, F.; ZEMAN, V.; BURGET, R.; PŘINOSIL, J.: MIS 2013; Média informační systém s podporou pokročilých multimediálních služeb. Gity, a.s. Mariánské náměstí 1 617 00 Brno - Komárov Česká republika. (funkční vzorek)
Detail

SÝKORA, M.; ČÍKA, P.; BURGET, R.; PŘINOSIL, J.; ZEMAN, V.; BURŠÍK, F.; HENEŠ, M.: MIS 2013P; Média informační systém s podporou pokročilých multimediálních služeb. Gity, a.s. Mariánské náměstí 1 617 00 Brno - Komárov Česká republika. (poloprovoz)
Detail

PŘINOSIL, J.; MINÁŘ, J.; ŘÍHA, K.; BAMBUCH, P.: ModulTAIL; Modul pro detekci neoprávněného průchodu více osob dveřním uzávěrem. EBIS, spol. s.r.o. Křižíkova 2962/70a Královo Pole Brno 612 00 Brno 12. URL: http://www.ivecs.cz/tail. (software)
Detail

ORLOVSKÝ, K.; KIŠAC, M.: software; Software pro simulaci vlastností poslechového prostoru percepční metodou. http://splab.cz/wp-content/uploads/2014/08/matlab.zip. URL: http://splab.cz/software-pro-simulaci-vlastnosti-poslechoveho-prostoru-percepcni-metodou. (software)
Detail

ORLOVSKÝ, K.: simulace pohybu zdroje zvuku; Software pro simulaci pohybu zdroje zvuku. http://splab.cz/wp-content/uploads/2014/09/matlab.zip. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-simulaci-pohybu-zdroje-zvuku. (software)
Detail

KURC, D.: Reverberátory pro simulaci; Reverberátory pro simulaci akustiky prostoru. http://splab.cz/download/software/reverberatory-pro-simulaci-akustiky-prostoru. URL: http://splab.cz/download/software/reverberatory-pro-simulaci-akustiky-prostoru. (software)
Detail

DVOŘÁK, P.: Multi-modal visualization; Visualization of multi-modal volume segmentation. http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/48277-visualization-of-multi-modal-volume-segmentation. URL: http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/48277-visualization-of-multi-modal-volume-segmentation. (software)
Detail

KUKUČKA, P.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Diadochokinetic tasks analysis t; Diadochokinetic tasks analysis tool. http://splab.cz/en/download/software/nastroj-analyzy-diadochokinetickych-uloh. URL: http://splab.cz/en/download/software/nastroj-analyzy-diadochokinetickych-uloh. (software)
Detail

PETRÁSEK, D.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Thermal image processing using s; Thermal image processing using superresolution methods. http://splab.cz/en/download/software/software-zpracovani-termalnich-obrazu-pomoci-technik-superresolution. URL: http://splab.cz/en/download/software/software-zpracovani-termalnich-obrazu-pomoci-technik-superresolution. (software)
Detail

PAVLÍČEK, T.; BALÍK, M.: TransTest; Software pro testování odezvy číslicového systému se skokovou změnou jeho parametrů. http://splab.cz/cz-software-pro-testovani-odezvy-cislicoveho-systemu-se-skokovou-zmenou-jeho-parametru. URL: http://splab.cz/cz-software-pro-testovani-odezvy-cislicoveho-systemu-se-skokovou-zmenou-jeho-parametru. (software)
Detail

ORLOVSKÝ, K.; BALÍK, M.: SoftPanning; Software pro panorámování zdroje zvuku. http://splab.cz/download/software/software-pro-panoramovani-zdroje-zvuku. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-panoramovani-zdroje-zvuku. (software)
Detail

PŘINOSIL, J.; ŠMIRG, O.; ATASSI, H.; POSPÍŠIL, R.; POTÚČEK, I.; ŠKROB, M.: J-GUARD; Rozhraní dohledového systému s automatickou analýzou audiovizuálního obsahu. JIMI CZ a.s. Kroměřížská 11, Vyškov 682 01. URL: http://www.jimi.cz/vyzkum-a-vyvoj/. (software)
Detail

POSPÍŠIL, R.; ŠKROB, M.; PŘINOSIL, J.; KLVAČ, M.; VRBA, K.: J-GUARD FULL; Prototyp dohledového kamerového systému s integrovanými SW moduly pro analýzu zvukového a obrazového signálu. JIMI CZ a.s. Kroměřížská 11, Vyškov 682 01. URL: http://www.jimi.cz/vyzkum-a-vyvoj/. (prototyp)
Detail

FRENŠTÁTSKÝ, P.; SCHIMMEL, J.: Audio SW Analyzer; Softwarový analyzátor zvukových systémů. http://splab.cz/download/software/softwarovy-analyzator-zvukovych-efektu. URL: http://splab.cz/download/software/softwarovy-analyzator-zvukovych-efektu. (software)
Detail

GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: SFFS Software; Software pro sekvenční selekci příznaků. http://splab.cz/download/software/software-pro-sekvencni-selekci-priznaku. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-sekvencni-selekci-priznaku. (software)
Detail

GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Preliminary analysis; Software pro předběžnou statistickou analýzu. http://splab.cz/en/download/software/software-pro-predbeznou-statistickou-analyzu. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-predbeznou-statistickou-analyzu. (software)
Detail

UHER, V.; BURGET, R.; SMÉKAL, Z.; KARÁSEK, J.; MAŠEK, J.: Masker; Image labeling tool. http://code.google.com/p/masker/. URL: http://code.google.com/p/masker/. (software)
Detail

GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Software pro de-identifikaci řeči; Software pro de-identifikaci řeči. http://splab.cz/download/software/software-pro-de-identifikaci-reci. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-de-identifikaci-reci. (software)
Detail

MEKYSKA, J.; GALÁŽ, Z.; SMÉKAL, Z.: Software pro identifikaci a kompresi řeči; Software pro identifikaci a kompresi řeči. Herman elektronika, Brněnská 993, 664 42 Modřice-Brno-jih. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-identifikaci-a-kompresi-reci. (software)
Detail

GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; MŽOUREK, Z.; SMÉKAL, Z.: Dysarthric speech visualization tool; Software pro vizualizaci dyzartrické řeči. http://splab.cz/en/download/software/software-pro-vizualizaci-dyzartricke-reci. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-vizualizaci-dyzartricke-reci. (software)
Detail

SYSEL, P.: DETLOC 1.0; Analyzátor rozprostřeného optovláknového senzoru. Software je k nahlédnutí v SE5.127, Technická 12, 616 00 Brno. URL: http://www.splab.cz/download/software/analyzator-rozprostreneho-optovlaknoveho-senzoru. (software)
Detail

SYSEL, P.: MTDRIVER 1.0; Linuxový ovladač MT9M034 pro i.MX6. Software je k nahlédnutí v laboratoři signálových procesorů SE5.127, Technická 12, 616 00 Brno.. URL: http://www.splab.cz/downloads/software/linuxovy-ovladac-mt9m034-pro-i-mx6. (software)
Detail

GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Prosodic impairment analysis tool; Software pro analýzu prozodických vad. http://splab.cz/download/software/software-pro-analyzu-prozodickych-vad. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-analyzu-prozodickych-vad. (software)
Detail

GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: dSpeech tool; Software pro kvantifikaci dyzartrické řeči. http://splab.cz/download/software/software-pro-vizualizaci-dyzartricke-reci. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-vizualizaci-dyzartricke-reci. (software)
Detail

GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Classification analysis tool; Software pro klasifikační analýzu. http://splab.cz/download/software/software-pro-klasifikacni-analyzu. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-klasifikacni-analyzu. (software)
Detail

GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Regression analysis tool; Software pro regresní analýzu. http://splab.cz/download/software/software-pro-regresni-analyzu. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-regresni-analyzu. (software)
Detail

GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Correlation analysis tool; Software pro korelační analýzu. http://splab.cz/download/software/software-pro-korelacni-analyzu. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-korelacni-analyzu. (software)
Detail

GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Speech rate analysis tool; Software pro analýzu tempa řeči. http://splab.cz/download/software/software-pro-analyzu-tempa-reci. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-analyzu-tempa-reci. (software)
Detail

KISKA, T.: Calculate and classification analysis tool; Software pro výpočet řečových parametrů a statistickou analýzu. http://splab.cz/en/download/software/software-pro-vypocet-recovych-parametru-a-statistickou-analyzu. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-vypocet-recovych-parametru-a-statistickou-analyzu. (software)
Detail

GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Vocal_analysis_tool; Software pro analýzu fonace. http://splab.cz/download/software/software-pro-analyzu-fonace. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-analyzu-fonace. (software)
Detail

GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Permutation_tests_tool; Software pro permutační test. http://splab.cz/download/software/software-pro-permutacni-testy. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-permutacni-testy. (software)
Detail

SCHIMMEL, J.; RAJMIC, P.; RUND, F.: 19th International Conference on Digital Audio Effects DAFx-16. Brno (05.09.2016)
Detail

AUBRECHT, V.; HÁZE, J.; KOSINA, P.: Student EEICT 2016. Brno (28.04.2016)
Detail

KOLDOVSKÝ, Z.; TICHAVSKÝ, P.: 12th International Conference on Latent Variable Analysis and Signal Separation. Liberec (25.08.2015)
Detail