Detail produktu

Toolbox pro doplňování chybějících vzorků v audio signálu

MACH, V. RAJMIC, P. WIESMEYR, C.

Typ produktu

software

Abstrakt

V toolboxu je implementováno několik metod, které slouží k doplňování chybějícího nebo zarušeného zvukového signálu. Jedná se o metody interpolační a techniky založené na řídkých reprezentacích, tzv. Audio Inpainting. Toolbox umožňuje srovnání jednotlivých metod na základě různých vstupních parametrů spolu s grafickými výstupy.

Klíčová slova

Inpainting, interpolace, audio, signál

Datum vzniku

30. 1. 2014

Umístění

http://www.stud.feec.vutbr.cz/~xmachv00/bwitoolbox/bwitoolbox_v01.zip

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www