Detail produktu

Toolbox pro kompresní snímání v MRI perfuzi

DAŇKOVÁ, M. RAJMIC, P.

Typ produktu

software

Abstrakt

Software slouží k simulaci komprimovaného snímání perfúzních dat v MRI (využívané v medicíně pro diagnózu kardiovaskulárních a onkologických onemocnění) a k následné rekonstrukci těchto dat s využitím L+S modelu (ten vychází z předpokladu, že skutečná data jsou součtem matice s nízkou hodností a matice řídké ve spektru po řádcích). V samotném softwaru lze perfúzní data jednak vygenerovat a také nahrát reálná naměřená data plného rozlišení. Obsahuje rovněž funkce pro generování měřicích masek, rekonstrukční algoritmus či exportování výsledků do .avi formátu.

Klíčová slova

MRI, perfuze, komprimované snímání, L+S, konvexní optimalizace

Datum vzniku

30. 1. 2014

Umístění

http://www.utko.feec.vutbr.cz/~rajmic/software/MRI_CS_toolbox.zip

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www