Často kladené dotazy

Erasmus+

Výběrové řízení a nominace

 • Jak se mohu přihlásit do programu Erasmus+?

  Výběrová řízení pro mobility programu Erasmus+ probíhají ve stanovených termínech na fakultě, do jejichž kompetence spadají. Hlavní výběrové řízení na celý následující akademický rok se koná v zimě (leden), dále se vyhlašuje druhé doplňující výběrové řízení na podzim pro pobyty v nadcházejícím letním semestru. OI Rektorátu může v případě rozpočtových rezerv vyhlásit i další, mimořádný konkurz.

  Podrobné informace o termínech a podmínkách VŘ podá příslušná referentka či referent fakulty.

 • Již jsem na Erasmus vycestoval, mohu vycestovat znovu?

  Ano, program Erasmus+ umožňuje opakované výjezdy na studijní pobyty či pracovní stáže a to do souhrnného maxima resp. 360 dní za každý stupeň studia, tj. až 360 dní v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském stupni studia. Toto opatření je retroaktivní i pro případnou účast v předchozí fázi programu Erasmus (LLP).

  Při všech výjezdech musí být musí dodržována minimální a maximální délka jednotlivých pobytů a trvání daného projektového období (1.6. 201x - 30.9.201x+1)

  Studentovi, který vyjíždí opakovaně může být dána ve výběrovém řízení nižší priorita.

Podmínky výjezdu

Learning Agreement, změny, kredity

Finanční zajištění

Různé