AKTION

OBECNÉ INFORMACE

Program AKTION byl zřízen v roce 1992 jako společný program ministerstev školství obou zemí a nabízí spolupráci na poli vzdělávání a vědy mezi Českou republikou a Rakouskem v oblasti  terciálního sektoru. V rámci tohoto projektu jsou podporovány projekty menšího rozsahu, které slouží k navázání nové spolupráce či rozvoji spolupráce stávající.

Bližší informace k programu AKTION a zkušenosti studentů a akademických pracovníků najdete na webu DZS.

Prezentace z webináře pro zájemce o stipendium ze 14. 9. 2022 ke stáhnutí zde

Program určen pro:

 • magisterské studenty
 • doktorandské studenty
 • postdoktorandské studenty
 • akademické pracovníky

Realizovat lze:

 • studijní a výzkumné pobyty
 • projekty spolupráce
 • účast na letních jazykových školách

Partnerské univerzity v Rakousku:

Akademický rok v Rakousku:

Zimní semestr: 1.10. - 31.1. daného roku

Letní semestr:   1. 3. - 30. 6. daného roku 

PODMÍNKY ÚČASTI

 • student či akademický pracovník musí být občanem EU, EHP nebo Švýcarska
 • student musí být na VVŠ zapsán k řádnému studiu
 • akademický pracovník musí mít pracovní poměr na VVŠ

MOBILITA

V rámci programu AKTION je možné se účastnit:

  Studijní a výzkumné pobyty

  Program aktion nabízí široké možnosti studijních a výzkumných pobytů:

  • semestrální stipendia a krátkodobá výzkumná stipendia
  • stipendia pro vysokoškolské učitele
  • habilitační stipendia pro postdoktorandy

  SEMESTRÁLNÍ STIPENDIA A KRÁTKODOBÁ VÝZKUMNÁ STIPENDIA

  • 1x pro pregraduální studenty a 1x pro postgraduální studenty a nelze je prodloužit.
  • Studenti musí být v době podání žádosti nejméně v 1. semestru magisterského studia.
  • Žádosti o stipendium najdete zde
  • Žádosti musí být dostatečně odborně zdůvodněny (každopádně uvedeno téma vědecké práce včetně jejího obsahu), uchazeči musí doložit kontakt s pracovištěm rakouské VŠ kde chtějí pobyt uskutečnit (Příslib přijetí)  a musí mít dostatečné znalosti němčiny (příp. angličtiny). Potřebné dokumenty jako příloha k žádosti o stipendium naleznete zde
  • Evidenční formulář uchazeče, který musí být podepsaný zahraničním/studijním oddělením Vaší fakulty najdete zde
  • Výše stipendia: studenti 1 150 €/měsíc, VŠ učitelé 1 250 €/měsíc
  • Stipendium je určeno ke krytí veškerých nákladů. Rakouská výměnná služba (OeAD-GmbH) zajišťuje ubytování v ceně 250 - 600 € (na základě elektronického vyplnění Vašeho požadavku, za poplatek 18 € ).
  • Více informací naleznete zde

  Cílová skupina:

  studenti magisterských/doktorských studijních programů 
  a akademičtí pracovníci

  Účel:

  studenti pouze pro přípravu diplomové nebo disertační práce
  VŠ učitelé pro krátkodobé výzkumné pobyty

  Věková hranice:

  věk bez omezení

  Doba trvání:

  semestrální stipendia 1 - 5 měsíců
  krátkodobé výzkumné pobyty 1 - 3 měsíce

  Termíny pro podávání žádostí

  15. 03. daného roku - pouze na zimní semestr

  31. 10. daného roku -  pouze na letní semestr

  STIPENDIA PRO VYSOKOŠKOLSKÉ UČITELE

  • Pobyt je nejdříve možné zrealizovat za 3 měsíce od podání žádosti.
  • Cílovou institucí jsou veřejné/státní univerzity, odborné vysoké školy, pedagogické vysoké školy a akreditované soukromé univerzity v Rakousku. Kromě nich mohou být práce prováděny i v archivech, knihovnách, muzeích a výzkumných institucích, jejichž materiály, výsledky výzkumů a infrastruktura jsou nezbytné pro provedení záměru. V žádosti o stipendium však musí být v každém případě  přiložena "Dohoda o přijetí/Betreuungszusage/statement of academic supervisor" s univerzitou nebo vysokou školou. 
  • Žádost o stipendium je možné podat zde
  • Přílohy k žádosti o stipendium naleznete zde
  • Výše stipendia: VŠ učitel 1 250 €/měsíc
  • Stipendium je určeno ke krytí veškerých nákladů. Rakouská výměnná služba (OeAD-GmbH) zajišťuje na požádání ubytování v ceně 220 - 600 € (za poplatek 18 €) a úrazové a zdravotní pojištění.
  • Více informací naleznete zde

  Cílová skupina:

  vysokoškolští učitelé

  Účel:

  výzkumný pobyt

  Věková hranice:

  věk bez omezení

  Doba trvání:

  1 měsíc

  Termíny pro podávání žádostí:

  15. 4. daného roku

  30. 11. daného roku

  HABILITAČNÍ STIPENDIA PRO POSTDOKTORANDY

  • Realizace pobytu je možná nejdříve za 6 měsíců od podání žádosti.
  • Cílovou institucí jsou veřejné/státní univerzity, odborné vysoké školy, pedagogické vysoké školy a akreditované soukromé univerzity v Rakousku. Kromě nich mohou být práce prováděny i v archivech, knihovnách, muzeích a výzkumných institucích, jejichž materiály, výsledky výzkumů a infrastruktura jsou nezbytné pro provedení záměru. V žádosti o stipendium však musí být v každém případě  přiložena "Dohoda o přijetí" s univerzitou nebo vysokou školou.
  • Cílem tohoto stipendia je podpora mladých vědeckých pracovníků při pracech umožňujících ukončení habilitace. Na hostitelském výzkumném pracovišti se mají etablovat nové metody, postupy a techniky; získané know-how pak bude využívat rakouská i česká věda a na základě vědecké expertízy žadatele má být trvale posílena vědecká kvalita hostitelské instituce. Z této výměny zkušeností mají mít prospěch obě strany. V důsledku stipendijního pobytu by tato spolupráce měla posílit vědecké vztahy mezi vysílající a cílovou institucí k užitku a oživení rakouské i české vědecké obce.
  • Žádost o stipendiumné podat zde 

  • Přílohy k žádosti o stipendium naleznete zde

  • Výše stipendia. Postdoktorský student 1 200 €/měsíc
  • Stipendium je určeno ke krytí veškerých nákladů. Rakouská výměnná služba (ÖAD) zajišťuje na požádání ubytování v ceně
   220 - 600 € (za poplatek 18 €) a úrazové a zdravotní pojištění.
  • Více informací naleznete zde

  Cílová skupina:

  postdoktorandi

  Účel:

  pro zpracování habilitační práce

  Věková hranice:

  do 10 let po obhajobě disertační práce

  Doba trvání:

  až 5 měsíců

  Termíny pro podávání žádostí:

  15. 3. daného roku

  DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • žádosti o finanční podporu musí být dostatečně odborně zdůvodněny, včetně tématu vědecké práce včetně jejího obsahu
  • uchazeč musí doložit kontakt s pracovištěm rakouské vysoké školy kde chtějí pobyt uskutečnit, tzv. příslib přijetí, žadatel si zajistí individuálně
  • uchazeč musí mít dostatečné znalosti němčiny (příp. angličtiny)
  • žadatelé z České republiky jsou osvobození od poplatků za studium
  • Více informací k programu AKTION najdete zde.

   Letní jazykové školy

   • ZÁKLADNÍ INFORMACE

   • Jedná se o bilaterální 3týdenní jazykové kurzy pořádané v ČR, kde se stejně početná skupina českých a rakouských studentů učí paralelně v dopoledních hodinách jazyk druhé země (vyučují čeští a rakouští lektoři) a odpoledne a o víkendech jsou pořádány přednášky zajímavých osobností, volitelné semináře, 3 - 4 exkurze, promítání filmů, diskuse apod., a to v obou jazycích. 
   • O stipendium se mohou ucházet studenti českých veřejných VŠ se střední a vyšší znalostí němčiny.
   • Přednost bude dána studentům, kteří se ještě žádného LK nezúčastnili. Vybraní účastníci platí účastnický poplatek ve výši 3.000 Kč.
   • Letní jazykové školy se pořádají:
    • v Českých Budějovicích:  je organizována pouze pro studenty humanitních oborů
    • v Poděbradech: je organizována pro studenty všech oborů

   Letní kolegium v Poděbradech 2022

   • Program AKTION Česká republika - Rakousko poskytuje 27 stipendijních míst k účasti na letní jazykové škole v Poděbradech. Jedná se o intenzivní jazykový kurz pro studenty všech oborů, ve kterém se stejně početné skupiny českých a rakouských účastníků učí paralelně jazyk druhé země. V odpoledních hodinách a o víkendech následuje bohatý doplňkový program (viz dále).

   I. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

   • Místo konání: Karlova univerzita, Ústav jazykové a odborné přípravy, Zámek 1/I, 290 01 Poděbrady, www.ujop.cuni.cz - Sommerkolleg 2020
   • Termín konání: 10. - 24. července 2022
   • Přihlášení: program, žádost o přijetí

   • Termín pro podání žádosti: 30. dubna 2022 u pořadatelské VŠ

   • Požadovaná úroveň němčiny: B1-B2

   • Kontaktní osoba: Mgr. Štěpánka Žmudová (zmudova.stepka@seznam.cz)

   II. PROGRAM

   • jazyková výuka v rozsahu 5 vyučovacích hodin denně v dopoledních hodinách, kurzy budou mít úroveň pro mírně pokročilé až středně pokročilé; vedle všeobecné jazykové výuky se vyučuje také hospodářská němčina; vyučují rodilí mluvčí
   • semináře v odpoledních hodinách konverzačního a diskuzního charakteru ve smíšených česko-rakouských skupinách studentů a semináře odborného jazyka, reálií a kultury obou zemí
   • doplňkový program: přednášky z hospodářství, historie, vědy a kultury obou zemí:

   III. ÚČAST NA LETNÍ ŠKOLE

   Počet účastníků

   • 18 studentů všech oborů z České republiky
   • 18 studentů z Rakouska

   Podmínky účasti

   • student veřejné VŠ v ČR (přednost bude dána uchazečům, kteří ještě žádný SK neabsolvovali)

   IV. ŽÁDOST

   • Podklady pro přihlášku:
    • Formulář žádosti o přijetí (výše)
    • Strukturovaný životopis v němčině,
    • motivační dopis v němčině,
    • přehled dosavadních klasifikovaných výsledků studia (výpis nebo výtisk z databáze) potvrzený stud. oddělením v češtině,
    • doklad o úrovni znalosti němčiny (kopie mezinárodně uznávaného diplomu, příp. potvrzení katedry jazyků o úrovni znalosti).

   V. FINANČNÍ RÁMEC

   • hrazena plná penze (bez nápojů) v pracovní dny, o víkendech poukázky na jídlo, účast na výuce vč. učebních materiálů a na doprovodném programu
   • Účastnický poplatek: 3 000 Kč (hradí se před začátkem kurzu).

   Letní kolegium v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 2022

   • Program AKTION Česká republika - Rakousko poskytuje 18 stipendijních míst k účasti na letní jazykové škole v Českých Budějovicích. Jedná se o intenzivní jazykový kurz, ve kterém se čeští a rakouští studenti
    učí paralelně jazyk druhé země. V odpoledních hodinách a o víkendech následuje bohatý doplňkový program (viz dále).

   I. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

   • Místo konání: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, Dukelská 9, 370 01 České Budějovice
   • Termín konání: 6. – 23. července 2022 
   • Přihlášení: program, žádost o přijetí

   • Termín pro podání žádosti: 30. dubna 2022 u pořadatelské VŠ

   • Požadovaná úroveň němčiny: B2-C1

   • Účastnický poplatek za celý kurz: 3 000 Kč

   • Kontaktní osoba: Mgr. Jana Kusová, Ph.D. (kusova@pf.jcu.cz)

   II. PROGRAM

   • Jazyková výuka v rozsahu 4 vyučovacích hodin denně.  Bude orientována především na komunikaci; kurzy budou probíhat ve třech skupinách - pro pokročilé (B2; B2+) a pro germanisty (C1); vyučují rodilí mluvčí
   • Semináře v odpoledních hodinách (v češtině i němčině):
    • Česká a rakouská literatura 20. století
    • Teorie a praxe odborných překladů
   • Doplňkový program: exkurze Novohradsko (zmizelé vesnice), Linz, Borovany, Římov, České Budějovice, Hluboká nad Vltavou

    III. ÚČAST NA LETNÍ ŠKOLE

    Počet účastníků

    • 18 studentů z České republiky
    • 18 studujících z Rakouska

    Podmínky účasti

    • student veřejné VŠ v ČR (přednost bude dána uchazečům, kteří ještě žádný SK neabsolvovali)
    • náplň kurzu odpovídá 4 ECTS kreditům (studenti si mohou uznání individuálně projednat na své fakultě)

    IV. ŽÁDOST

    • Podklady pro přihlášku:
     • Formulář žádostí o přijetí,
     • Strukturovaný životopis v němčině,
     • motivační dopis v němčině,
     • přehled dosavadních klasifikovaných výsledků studia (výpis nebo výtisk z databáze) potvrzený stud. oddělením v češtině,
     • doklad o úrovni znalosti němčiny (kopie mezinárodně uznávaného diplomu, příp. potvrzení katedry jazyků o úrovni znalosti).

    V. FINANČNÍ RÁMEC

    • Účastníkům je hrazeno:
     • ubytování,
     • plná penze ve dnech výuky (bez nápojů),
     • účast na výuce včetně učebních materiálů a všech dalších nabízených programech,
     • doprava během exkurzí a návštěvy kulturních památek.
    • Účastnický poplatek: 3 000 Kč (hradí se před začátkem kurzu).

     Další informace

     • Bližší informace k oběma letním školám naleznete na webu AKTION.

      

      

      AKTION pro koordinátory

      OBECNÉ INFORMACE

      Program AKTION nabízí možnost podávat následující projekty:

      • projekty spolupráce na předem vymezené aktivity
      • projekty na podporu odborných exkurzí pro studenty

      PROJEKT SPOLUPRÁCE PRO PŘEDEM VYMEZENÉ AKTIVITY

      1. Oprávněné instituce pro podání společných návrhů projektů

      Rakousko:

      Česká republika:

      2. Kdo může projekt podat?

      • nárhy projektů spolupráce mohou předkládat pouze zaměstnanci vzdělavacích institucí uvedených v bodě č. 1

      3. Termín podání návrhu projektu spolupráce

      • 30. listopadu 2021 (pro období realizace projektů od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022)
      • 15. dubna 2022 (pro období realizace projektů od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022)
      • 15. září 2022 (pro období realizace projektů od 15. 10. 2022 do 31. 12. 2022)
      • Pozor změna! Všechny projekty jsou podávány na MŠMT prostřednictvím rektorátu VUT (Podepsáné návrhy projektů posílejte spolu se všemi přílohami jako jedno PDF na e-mail:

       andrea.sura@vutbr.cz). Návrhy projektů je tedy potřeba zasílat s předstihem na rektorát (o termínu budete informování emailem).

      • Více informací najdete také zde.

      4. Podporované a nepodporované aktivity

      V rámci projektu AKTION jsou podporováni:

      • studenti zapsaní v řádném studiu
      • vědecký personál (Rakousko)
      • akademický pracovník (ČR)

      Seznam podporovaných a nepodporovaných aktivit naleznete zde

      5. Sestavení návrhu projektu spolupráce

      Pro sestaní návrhu projektu spolupráce jsou k dispozici tyto dokumenty:

      Formulář pro návrh projektu spolupráce

      Výzva MŠMT k předkládání projektů (období 2020 - 2022)

      Formální pokyny pro podání projektu spolupráce

      6. Financování projektu spolupráce

      Pobytové náklady účastníků projektů spolupráce z ČR do Rakouska jsou následující:

      • Asistenti, docenti, profesoři a další vědečtí pracovníci: 90 €/ den. Tato částka je určena na zajištění stravy i ubytování a vztahuje se pouze na krátkodobé pobytu do 10 dní. 
      • Diplomanti a disertanti: 1 050 €/měsíc
      • Akademičtí pracovníci: 1 150 €/měsíc
      • Pro studenty na exkurzích a seminářích: 45 €/den
      • Odměny za výuku: max 50 EUR/přednášková hodina (včetně zákonných odvodů), celkem max. 4 přednáškové hodiny/osobu a projekt a to jen při přednáškách nad rámec řádných studijních plánů hostitelské univerzity.
      • Cestovní náhrady: hrazeny náklady ve výši vlakové jízdenky II. třídy. V odůvodněných případech bude poskytnuta finanční náhrada za použití osobního vozidla.
      • Cestovní zdravotní pojištění program AKTION nehradí.
      • Komplexní informace jsou k dispozici v Pokynech pro podání společného projektu v sekci "3. Pokyny a sazby pro sestavení finančních požadavků".

      Souhrnný přehled pobytových nákladů pro české a rakouské účastníky projektu najdete v této tabulce.

      Další podrobnější informace najdete na webových stránkách DZS v sekci AKTION - Pokyny pro sestavení návrhů projektů, včetně jejich financování a ukončení 

      PROJEKTY PRO ODBORNÉ EXKURZE

      1. Co je v rámci projektu pro odborné exkurze podporováno?

      • Podporují se exkurze s vědeckým programem. Vědecké zaměření exkurze bude patrné z uvedení jednoho či více univerzitních pracovišť cílové země, která se budou podílet na plánování a uskutečnění exkurze. Studenti hostitelské univerzity se musejí zúčastnit alespoň části vědeckého a pedagogického programu exkurze.
      • Pro každý den exkurze je třeba sestavit podrobný vědecký program. Účastníci exkurze mají být během svého pobytu doprovázeni jedním, příp. více pracovníky univerzitních pracovišť příslušných oborů. Také při návštěvách ostatních vědeckých institucí jako knihoven, archívů apod. je třeba uvést kontaktní kompetentní osobu.

      2. Pro koho je projekt určen?

      • Podpora se poskytuje pouze studentským účastníkům exkurzí a maximálně dvěma doprovázejícím osobám.

      3. Návrh projektu

      Žádosti se podávají u Jednatelství programu AKTION ČR - Rakousko v Praze na formuláři „Návrh projektu“ programu AKTION na adrese:

      DZS - AKTION, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1 

      4. Termíny podání projektu

      • 15. dubna daného roku
      • 15. září daného roku
      • 30. listopadu daného roku
      • Platí stejná pravidla jako pro podávání návrhů projektů spolupráce. Pozor změna! Všechny projekty jsou podávány na MŠMT prostřednictvím rektorátu VUT (Podepsáné návrhy projektů posílejte spolu se všemi přílohami jako jedno PDF na e-mail:

       andrea.sura@vutbr.cz). Návrhy projektů je tedy potřeba zasílat s předstihem na rektorát (o termínu budete informování emailem).

      • Více informací najdete zde.

      5. Délka pobytu na odborné exkurzi

      • Maximální délka exkurze činí 10 dní.

      6. Finanční podpora

      • Max. podpora na osobu a den - EUR 45 (včetně ubytování)
      • Celková max. podpora jedné exkurze - EUR 5.000

      Další podrobnější informace najdete na webových stránkách DZS v sekci AKTION - Informace o podpoře odborných exkurzí pro studenty

      Kontaktní osoby pro program AKTION na DZS najdete zde