• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Freemovers - CEEPUS

Freemovers - CEEPUS

 • Programu CEEPUS je možné se účastnit jako freemover, tzn. mimo univerzitní sítě.
 • Mobilita Freemover platí jak pro studenty, tak pro akademické pracovníky.
 • Pro svůj pobyt je možné si vybrat univerzitu z jakékoliv univerzitní sítě, do které není zapojeno VUT. Přehled univerzitních sítí najdete zde.

PODMÍNKY ÚČASTI

 • stipendia jsou určena pro studenty řádného denního studia a učitele (full-time, tedy na plný úvazek)
 • nelze žádat o stipendium do země Vašeho státního občanství
 • stipendia nemohou být poskytnuta na výzkum s výjimkou diplomových nebo doktorských prací, ale mohou být udělena i za účelem praktického výcviku

Studenti 

 • státní občanství členské země CEEPUS nebo equal status
 • věk bez omezení
 • ukončení 2. semestru řádného studia (platí jen pro studenty bakalářského studia, magisterští a doktorští studenti mohou vyjet i v 1. semestru studia)

Učitelé:

 • povinnost učit na zahraniční mobilitě alespoň 6 hodin během 5 pracovních dní – učební plán se uvádí v poli Motivation přihlášky.

DÉLKA POBYTU

Bc. a Ma. studenti

 3 – 10 měsíců

Ph.D. studenti

minimálně 21 dní

Akademičtí pracovníci

minimálně 5 pracovních dní s výukou alespoň 6 vyučovacích hodin

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

 • Pro podání přihlášky je nutné se nejdříve zaregistrovat zde.

Studenti

 • Studenti v přihlášce pro mobilitu freemover uvádějí stručný popis náplně stáže v poli Motivation a přikládají dva dopisy na předepsaných formulářích:

     - Letter of Acceptance

     - Letter of Recommendation

Akademičtí pracovníci:

 • Učitelé k přihlášce pro mobilitu freemover přikládají:

     - Letter Freemover Teacher

     - V poli Motivation v přihlášce uvádějí učební plán v rozsahu minimálně 6 hodin/týden.

Termín podání přihlášky

Letní semestr
Zimní semestr

 30.11. daného roku
 1. 7. daného roku (mimo Rakouska)

STIPENDIUM

Stipendium je určené na ubytování, stravování a případné pojištění a je vypláceno v hostitelské zemi. Výše se v hostitelských zemí líší:

Albánie, Rakousko, Bosna a Herzegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, Severní Makedonie, Moldavsko, Černá Hora, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Priština-Kosovo

Více informací najdete zde: https://www.ceepus.info/

CESTOVNÉ

Cestovné je proplaceno domácí univerzitou (tedy VUT v Brně)

 • Uznatelné cestovní výdaje jsou:
  • zpáteční jízdenka na vlak II. třídy, popřípadě i příplatek nebo místenka
  • zpáteční autobusová jízdenka
  • zpáteční letenka ekonomické třídy (nutné doložit palubní lístky)
  • cestovní výdaje na městskou hromadnou dopravu je možné proplatit pouze v den příjezdu a v den odjezdu pro účely dopravení na a z místa pobytu, v ostatních dnech pobytu náklady na městskou hromadnou přepravu proplatit nelze (respektive student si hradí tyto výdaje z poskytnutého stipendia)
  • cestovní pojištění není propláceno v rámci programu CEEPUS
 • Postup při proplácení cestovních výdajů:
  • student po příjezdu z pobytu zpět na VUT předloží originály cestovních dokladů na své fakultě k proplacení zahraničnímu oddělení fakulty
  • cestovní doklady jsou konzultovány ze strany fakulty s OINT, zda jsou v rámci pravidel programu CEEPUS uznatelné
  • po schválení cestovních dokladů OINT zasílá finanční prostředy k proplacení uznaných cestovních výdajů na danou fakultu (v pololetních intervalech)
  • cestovní výdaje se proplácí studentům formou mimořádného stipendia

DALŠÍ INFORMACE

Kontakty

Ing. Hana Philippi

referentka programu
tel: +420 541 145 117
e-mail: philippi@ro.vutbr.cz

Odd. zahraničních vztahů
Rektorát VUT v Brně
Antonínská 548/1
60190, Brno

KONTAKTNÍ HODINY

Po, Út, Čt: 8:30 - 12:00
St: 9:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
Pá: dle individuální domluvy

Užitečné odkazy