Studijní pobyty

Stipendia Akademické
informační agentury

Nabídky v rámci stipendijního programu MŠMT

OBECNÉ INFORMACE

 • stipendia k pobytům na vysokých školách v zahraničí
 • udělována díky závazkům ČR a partnerských zemí ukotvených v oboustranných smlouvách o spolupráci ve vzdělávání
 • hrazena ze státního rozpočtu jedné z partnerských zemí, tj. České republiky nebo zahraničního partnera
 • pro studenty a akademické pracovníky veřejných VŠ v České republice
 • české občanství uchazeče často není podmínkou
 • stipendium většinou není omezeno na určitý obor
 • stipendia jsou v současnosti udělována do 27 zemí, většina současných destinací se nachází v Evropě a v Asii
 • parametry stipendijních nabídek pro jednotlivé země se liší – plynou z konkrétních ujednání mezi ČR a partnerskou zemí v rámci oboustranné dohody. Rozdíly jsou zejména ve výši stipendia, počtu nabízených míst, délce pobytu, požadavcích ohledně stipendijních žádostí a v termínech uzávěrek.
 • výhody stipendia - možnost získat stipendium víckrát, možnost kombinovat několik výjezdů i ve stejném akademickém roce, destinace, pro které se jiná stipendia nenabízí

CÍLOVÉ INSTITUCE

Studijní a výzkumné pobyty

 • hostitelská instituce není předem stanovená → zahraniční hostitelskou instituci si uchazeč vybírá sám
 • výběr je obvykle omezen na veřejné vysoké školy
 • uchazeč s hostitelskou institucí sám zařizuje formality → potřebné pro jeho přijetí → potřebné pro udělení stipendia – především akceptační dopis (příslib přijetí)

Letní kurzy

 • uchazeč si vybírá z konkrétní nabídky kurzů vypsané pro daný rok

ZPŮSOBY OBSAZOVÁNÍ STIPENDIJNÍCH MÍST

Nabídky pro všechny veřejné VŠ

 • o stipendium se mohou každoročně ucházet kandidáti z kterékoliv veřejné vysoké školy v ČR
 • stipendijní žádosti přijímá a zpracovává AIA, všechny kompletní postupuje na MŠMT

Nabídky pro vybrané veřejné VŠ


 • MŠMT vydá pro každý akademický rok rozpis kvót, tj. stipendijní místa rozdělí mezi několik vybraných VŠ
 • stipendijní žádosti přijímá a zpracovává VŠ, vybírá vhodné uchazeče a jejich žádosti postupuje na MŠMT
 • pro akdemický rok 2023/2024 a 2024/2025 nemá VUT tyto kvóty

  PŘIHLÁŠKY A FINANCOVÁNÍ POBYTU

  • Žádosti se obvykle podávají ve dvou kolech:
  • 1. uchazeči podávají žádosti v rámci řízení na straně ČR – žádosti posoudí MŠMT a nominaci vybraných uchazečů oznámí zahraniční partnerské organizaci,
  • 2. nominovaní uchazeči podávají žádosti podle podmínek zahraniční partnerské organizace (často elektronicky přes online portál, někdy v listinné podobě).
  • Konečné rozhodnutí o udělení stipendia náleží zahraničnímu partnerovi.
  • Zapojení více organizací v ČR i v zahraničí → zdlouhavost procesu
  • Pobyt je nutné plánovat s velkým předstihem – stipendijní žádost se často podává půl roku až rok před zahájením pobytu
  • Termíny odevzdání přihlášek do jednotlivých zemí se liší, zveřejňovány jsou většinou na začátku akademického roku
  • Výše stipendia se liší podle cílové země (stipendium by mělo pokrýt životní náklady i školné)
  • Možnost žádat školu (rektorát VUT) o proplacení cestovních nákladů

  INFORMACE O NABÍDKÁCH STIPENDIJNÍHO PROGRAMU

  Přehledy stipendijních nabídek

  • AIA začátkem akademického roku zveřejňuje na svých stránkách přehledy aktuálních nabídek stipendií pro následující akademický rok:
  • Katalog stipendijních nabídek – souhrnná elektronická publikace 
  • Vyhledávač stipendií – jednotlivé přehledy s možností filtrování podle cílové země
  • Měsíční přehledy aktualit AIA - Zveřejňovány na stránkách AIA v sekci Novinky a rozesílány e-mailem na VŠ
  • Konzultace - AIA poskytuje konzultace zájemcům o stipendia a pracovníkům ve vzdělávání,zodpovídá dotazy a zprostředkovává komunikaci s MŠMT

  DALŠÍ INFORMACE