studijní program

Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika

Fakulta: FEKTZkratka: BKC-SEEAk. rok: 2018/2019

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0713A060001

Udělovaný titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 22.3.2018 - 21.3.2028

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Kombinované studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Energetika Bez tematického okruhu 50
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 50

Vytváření studijních plánů

Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FEKT a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.
Ve tříletém bakalářském studiu musí student získat minimálně 180 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
146 kreditů v povinných předmětech,
5 kreditů za vypracování, odevzdání a úspěšnou obhajobu bakalářské práce,
minimálně 16 kreditů ve stanovených skupinách povinně volitelných (PV) předmětů,
minimálně 9 kreditů ve volitelných předmětech.
Povinné předměty absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.
Povinně volitelné předměty profilujícího základu (PVA) jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů.
Další povinně volitelné (PVB) předměty jsou další odborné předměty zařazené z nabídek ústavů FEKT VUT. Jejich úkolem je rozšířit odborné znalosti studentů.
PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených v Informačním systému FEKT VUT. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy s ohledem na odbornou oblast studovaného programu a anotací předmětu uvedené v charakteristikách předmětů v Informačním systému FEKT VUT. Výběr PV předmětů v jednotlivých semestrech si student volí tak, aby při ukončení svého bakalářského studia dosáhl alespoň předepsané minimum kreditů v každé skupině PV předmětů, přitom nezískání minimálního počtu kreditů v jedné skupině PV předmětů nelze kompenzovat překročením počtu kreditů získaných v jiné skupině PV předmětů.
Během studia musí student absolvovat dva předměty anglického jazyka (Angličtina pro bakaláře, Angličtina pro elektrotechnické inženýrství).
Volitelné předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. Předměty si volí student sám z celofakultní nabídky (ústavy FEKT) nebo z nabídky ostatních fakult VUT (tzv. svobodné předměty) a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru bakalářského studia. Mezi volitelné předměty patří i předmět Tělesná výchova. Neuzavře-li úspěšně student zapsaný volitelný předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na FEKT VUT v Brně je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání potřebné elektrotechnické kvalifikace. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BKC-EL1Elektrotechnika 1cs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 13 / CPP - 13ano
BKC-MA1BMatematika 1cs7Povinnýzá,zkP - 52 / COZ - 8 / CPP - 18ne
BKC-PC1SPočítače a programování 1cs5PovinnýklCp - 39ne
BKC-ISETechnické kreslenícs3PovinnýklCp - 39ne
BKC-UMEÚvod do materiálů pro elektrotechnikucs3Povinnýzá,zkP - 14 / L - 26ne
BKC-VMPVektorový a maticový početcs5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 12 / CPP - 14ne
BKC-ELSElektrotechnický seminářcs2Povinně volitelnýCOZ - 13 / L - 13PVB 1ne
BKC-FYSFyzikální seminářcs2Povinně volitelnýCOZ - 26PVB 1ano
BKC-MASMatematický seminářcs2Povinně volitelnýCOZ - 14 / CPP - 12PVB 1ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BKC-ESOSElektronické součástky pro SEEcs5Povinnýzá,zkP - 14 / COZ - 26 / L - 12ne
BKC-EL2Elektrotechnika 2cs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 20 / CPP - 19ano
BKC-FY1Fyzika 1cs6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 7 / Cp - 6 / L - 26ne
BKC-MA2Matematika 2cs6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 6 / CPP - 14 / O - 6ano
BKC-PC2SPočítače a programování 2cs5PovinnýklP - 26 / Cp - 26ne
BKC-AN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2Povinně volitelnýzkCj - 26PVB 2ano
BKC-AEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2Povinně volitelnýzkCj - 26PVB 2ne
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BKC-FY2Fyzika 2cs6Povinnýzá,zkne
BKC-MVEMěření v elektrotechnicecs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ne
BKC-SASBSignály a systémy pro SEEcs5PovinnýzkP - 52 / O - 13ne
BKC-TMBTechnická mechanikacs7Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 39ne
BKC-VELVýkonová elektronikacs6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 14 / L - 12ne
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BKC-DEEDistribuce elektrické energiecs6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 18 / Cp - 3 / L - 18ne
BKC-EPRElektrické přístrojecs6Povinnýzá,zkP - 39 / L - 26ne
BKC-ESBElektrické strojecs6Povinnýzá,zkP - 39 / L - 26ne
BKC-TRBTeorie řízenícs6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ne
BKC-VEEVýroba elektrické energiecs6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 14 / L - 12ne
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BKC-EEEEkonomika a ekologie energetikycs5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 18 / Cp - 4 / L - 4ne
BKC-EPBElektrické pohonycs5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ne
BKC-RZBRozvodná zařízenícs7Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 24 / L - 15ne
BKC-BPSSemestrální prácecs2PovinnýklA - 39ne
BKC-SUESpotřeba a užití elektrické energiecs6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 10 / L - 16ne
BKC-AEBAutomobilová elektrotechnikacs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVA 1ne
BKC-JEZJaderně energetická zařízenícs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 15 / L - 24PVA 1ne
BKC-PSDProjektování silových a datových rozvodůcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 24 / L - 15PVA 1ne
BKC-REBŘídicí elektronikacs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVA 1ne
BKC-ANAAnalogová technikacs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 12 / Cp - 12 / L - 14PVB 3ne
BKC-EMCElektromagnetická kompatibilitacs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVB 3ne
BKC-KOMKomunikační technologiecs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39PVB 3ne
BKC-SNISnímačecs7Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39PVB 3ne
BKC-ZSGZáklady počítačové sazby a grafikycs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26PVB 3ne
BKC-ZKZZásady konstrukce elektrotechnických zařízenícs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26PVB 3ne
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BKC-BCSBakalářská prácecs5PovinnýPR - 1ne
BKC-ES2Elektrické stroje 2cs5Povinnýzá,zkP - 13 / Cp - 39ne
BKC-MTPMikroprocesorová technika v pohonechcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 13 / L - 39PVA 1ne
BKC-PPKPočítačová podpora konstruovánícs6Povinně volitelnýklCp - 65PVA 1ne
BKC-PSDProjektování silových a datových rozvodůcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 24 / L - 15PVA 1ne
BKC-SZEStrojní zařízení elektrárencs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 16 / L - 10PVA 1ne
BKC-DIZDiagnostické metody a zkušebnictvícs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVB 3ne
BKC-IOTKomunikační systémy pro IoTcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVB 3ne
BKC-MKOMobilní komunikacecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVB 3ne
BKC-OOKOptoelektronika a optické komunikacecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVB 3ne
BKC-PGAProgramovatelné automatycs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39PVB 3ne
Libovolný ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
XPC-CA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3VolitelnýzkP - 26 / L - 52ne
XPC-CA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3VolitelnýzkL - 52ne
XPC-CA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3VolitelnýzkL - 52ne
BPC-DSYDaňový systém ČRcs2VolitelnýklP - 13 / COZ - 13ne
XPC-EKEEkologie v elektrotechnicecs4Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ne
XPC-EPLEPLAN - projektování v elektrotechnicecs4VolitelnýklCp - 52ne
XPC-EPOEtika podnikánícs2VolitelnýP - 26ne
BPC-FSLFinanční službycs2VolitelnýP - 26ne
MPC-MAUManažerské účetnictvícs2VolitelnýP - 13 / COZ - 13ne
BPC-OPSOdborná praxecs4Volitelnýne
BPC-MEMPočítačové modelování elektrotechnických zařízení a komponentůcs3VolitelnýklP - 26 / Cp - 26ne
XPC-POMPodnikatelské minimumcs4VolitelnýP - 26 / COZ - 26ano
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4VolitelnýzkP - 26 / COZ - 26ne
BPC-VPAVybrané partie z matematiky I.cs5VolitelnýzkP - 26 / COZ - 12 / CPP - 14ne
Libovolný ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
XPC-ELBBezpečná elektrotechnikacs2VolitelnýzkP - 26ne
XPC-CA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3VolitelnýzkP - 26 / L - 52ne
XPC-CA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3VolitelnýzkL - 52ne
BPC-DSYDaňový systém ČRcs2VolitelnýklP - 13 / COZ - 13ne
XPC-EPOEtika podnikánícs2VolitelnýP - 26ne
BPC-FSLFinanční službycs2VolitelnýP - 26ne
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5VolitelnýP - 39 / COZ - 13ne
MPC-MAUManažerské účetnictvícs2VolitelnýP - 13 / COZ - 13ne
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4VolitelnýzkP - 26 / COZ - 26ne
XPC-PZEVybrané partie základů elektrotechniky v angličtiněcs3VolitelnýklP - 13 / COZ - 13ne
XPC-VPMVybrané partie z matematiky II.cs5VolitelnýzkP - 26 / COZ - 12 / CPP - 14ne
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet kreditů Předměty
PVA 1 5 kr - 46 kr BKC-AEB (5 kr), BKC-JEZ (6 kr), BKC-PSD (6 kr) zimní/letní sem., BKC-REB (6 kr), BKC-MTP (6 kr), BKC-PPK (6 kr), BKC-SZE (5 kr)
PVB 1 2 kr - 6 kr BKC-ELS (2 kr), BKC-FYS (2 kr), BKC-MAS (2 kr)
PVB 2 4 kr BKC-AN4 (2 kr), BKC-AEI (2 kr)
PVB 3 5 kr - 60 kr BKC-ANA (6 kr), BKC-EMC (5 kr), BKC-KOM (6 kr), BKC-SNI (7 kr), BKC-ZSG (5 kr), BKC-ZKZ (5 kr), BKC-DIZ (5 kr), BKC-IOT (5 kr), BKC-MKO (5 kr), BKC-OOK (5 kr), BKC-PGA (6 kr)