Detail oboru

Řízení rizik v informačních systémech

ÚSIZkratka: RISAk. rok: 2011/2012Zaměření: bez zaměření

Program: Rizikové inženýrství

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 2.10.2009Akreditace do: 1.11.2013

Profil

Cílem studia je vychovávat absolventy, kteří na základě rozvoje inženýrských přístupů budou připraveni navrhovat taková opatření u nových informačních a komunikačních systémů a datových základen, aby tyto objekty spolehlivě plnily svoje funkce v průběhu svého celého životního cyklu; u existujících objektů zjišťovat a analyzovat rizika vzniku negativního jevu a navrhovat opatření pro jejich minimalizaci.

Klíčové výsledky učení

V rámci studia studenti získají speciální znalosti a dovednosti z oblasti
- metodologie zjišťování rizik technických a ekonomických objektů,
- kategorizace poruch, jejich důsledků a kategorizace kolektivních dopadů,
- metod používaných při studiích rizik a jejich důsledků,
- metod modelování inženýrských úloh,
- řízení rizika technických a ekonomických objektů,
- legislativy v oblasti rizik, bezpečnosti a odpovědnosti.

Odborné a speciální znalosti a dovednosti získají z oblasti
- zjišťování zdrojů rizik a odhalování rizikových faktorů v informačních systémech a v systémech, jejichž podstatnou součástí jsou tyto informační systémy,
- řešení nových postupů, které vedou k návrhu, instalaci, provozu a údržbě bezpečných informačních a komunikačních systémů, datových základen a resortních informačních systémů,
- posuzování rizik od jednotlivých rizikových faktorů u informačních systémů,
- analýzy možných důsledků negativního jevu u informačních systémů,
- návrhů opatření na omezování zdrojů rizik a na vytváření takových podmínek, aby zdroje rizik u informačních systémů nebyly aktivovány a snižovala se pravděpodobnost vzniku ohrožení,
- vypracovávání strategií a postupů, jak řešit vzniklé krizové situace v případech, kdy negativní jev nastane.

Základní znalosti a dovednosti získají z oblasti ekonomie, řízení, managementu, práva a dále legislativy v oblasti bezpečnosti státu, krizového řízení a ochrany při mimořádných událostech.

Důraz je kladen na adaptabilitu absolventů tak, aby byli dlouhodobě schopni osvojovat si změny vyvolané rozvojem informačních a komunikačních technologií.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi budou připraveni pro výkon profesí spojených s návrhem, provozem a správou nejrůznějších informačních a komunikačních systémů, u kterých je kladen důraz na jejich bezpečnost. Uplatnění najdou u řady firem výrobního i nevýrobního charakteru, včetně veřejných a státních institucí na odborně náročných pozicích a též jako soudní znalci podle zákona č. 36/1967 Sb. v základním oboru Elektronika a v základním oboru Kybernetika, odvětví Výpočetní technika, se zvláštní specializací Rizika informačních systémů


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
2SAAEAplikovaná ekonomiecs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
2SAMZMatematické základy analýzy rizikacs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
2SAMJSystém managementu jakosti / Systém environmentálního managementucs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
2SASMSystémová metodologiecs6Povinnýzá,zkP - 26ano
2SASPSystémové pojetí rizikového inženýrství cs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
2SBBRBezpečnost a rizikové chovánícs4PovinnýklP - 26ano
2SBISInformační systémy a technologiecs4PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
2SBMMMatematické modely rozhodovánícs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
2SBPMPodnikový managementcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
2SAPZPrávní znalostics6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
2SBSISoudní inženýrstvícs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano