Detail oboru

Geodézie a kartografie

FASTZkratka: GDAk. rok: 2023/2024Zaměření: Inženýrská geodézie

Program: Geodézie a kartografie

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 30.5.2003Akreditace do: 31.8.2019

Profil

Dvouletý navazující magisterský studijní program Geodézie a kartografie v oboru Geodézie a kartografie zaměření Inženýrská geodézie navazuje na tříleté bakalářské studium obdobného technického zaměření.
V průběhu studia si student osvojuje nejnovější vědecké i technické poznatky v komplexu jejich vzájemných souvislostí a je veden k samostatné tvůrčí inženýrské práci. Získané znalosti v jednotlivých předmětech aplikuje na individuálně zadaných geodeticko – technických úlohách v problematice daného zaměření studia.
Studenti si prohloubí teoretický základ z bakalářského studia o další teoretické poznatky z matematicky, geofyziky a geodynamiky, teoretické geodézie, geodetické astronomie a kosmické geodézie a dalších profesně orientovaných předmětů. Na tyto základy navazují předměty z oblasti inženýrské geodézie, kam patří, vedle vlastní inženýrské geodézie především stavební a průmyslová geodézie a měření podzemních prostor. Tyto předměty se neobejdou bez skupiny encyklopedických předmětů z geotechniky, dopravních staveb a vodních staveb. Rozšiřujícími předměty jsou i otázky metrologie a legislativního zabezpečení. Zastoupeny jsou taktéž předměty ekonomického zaměření.
Důraz během studia je kladen na samostatnou tvůrčí geodeticko - inženýrskou práci. Po absolutoriu je schopen samostatně řešit i náročné odborné problémy a je tak připraven na svoje geodeticko - inženýrské působení v praxi.

Klíčové výsledky učení

Absolvent studijního oboru Geodézie a kartografie zaměření Inženýrská geodézie získá vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru a zaměření. Získané znalosti je schopen aplikovat při řešení problematiky daného studijního oboru a zaměření.
Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy (samostatné řešení složitých geodeticko - technických a manažerských problémů) a je tedy připraven na svoje geodeticko - inženýrské působení v praxi. Je schopen realizovat komplexní řešení geodeticko - inženýrského problému.
Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen zastávat a úspěšně se uplatnit ve vysokých geodeticko - inženýrských i manažerských funkcích, je vybaven předpoklady k řešení i složitých geodeticko - technických problémů.
V rámci kompetencí (po splnění předepsané praxe) může absolvent studijního oboru Geodézie a kartografie zaměření Inženýrská geodézie získat autorizaci Úředně oprávněného zeměměřického inženýra. Absolvent je schopen řídit složité geodeticko - technické nebo odborné činnosti a nést odpovědnost za jejich kvalitu. Je také schopen nést odpovědnost za odborné řízení jednotlivců a skupin. Svoje uplatnění může najít v rámci oboru i v oblasti výzkumu a vývoje.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
HE15Geografické informační systémycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
HE12Komplexní projekt z IGcs4PovinnýklPR - 52ano
HE14Stavební a průmyslová geodézie Ics5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
HU533D modelovánícs4PovinnýP - 13 / C1 - 26ano
HB51Automatizované měřicí systémycs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 134899ano
HE55Fyzikální geodéziecs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 134899ano
HN51Dopravní stavbycs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 134900ano
HR51Vodní stavbycs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 134900ano
HF51Základy geotechnikycs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 134900ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BY51Angličtina pro středně pokročilé (zkouška)cs2Povinnýzkano
HE18Diplomový seminářcs4PovinnýS - 39ano
HE09Globální navigační systémycs3PovinnýP - 13 / C1 - 26ano
HE57Metrologie a standardizacecs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
HE20Stavební a průmyslová geodézie IIcs6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 39ano
HE59Právní vztahy k nemovitostemcs3Povinně volitelnýzkP - 26 / C1 - 134901ano
HE65Právní vztahy k nemovitostemcs3Povinně volitelnýzkP - 264901ano
HZ51Stavební právo (G)cs3Povinně volitelnýzkP - 26 / C1 - 134901ano
HZ52Stavební právo (G)cs3Povinně volitelnýzkP - 264901ano
HS51Ekologické inženýrství cs3Povinně volitelnýC1 - 264902ano
HE58Oceňování nemovitostícs3Povinně volitelnýC1 - 264902ano
HE61Řízení geodetické firmycs3Povinně volitelnýC1 - 264902ano
HE62Speleologické mapovánícs3Povinně volitelnýC1 - 264902ano
CZ53Historie a filozofie techniky cs2Povinně volitelnýP - 264978ano
CZ54Inženýrská pedagogikacs2Povinně volitelnýP - 264978ano
CZ56Psychologie managementu cs2Povinně volitelnýP - 264978ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
4899 min. 1 HB51, HE55
4900 min. 2 HN51, HR51, HF51
4901 min. 1 HE59, HE65, HZ51, HZ52
4902 min. 2 HS51, HE58, HE61, HE62
4978 min. 1 CZ53, CZ54, CZ56