Detail předmětu

Speleologické mapování

FAST-HE62Ak. rok: 2023/2024

Teoretická karstologie a speleologie. Podmínky vzniku krasu, krasotvorní činitelé. Krasový cyklus a denudace. Exokras. Endokras.
Vznik a vývoj jeskyní. Typy jeskyní. Jeskynní výplně. Krasová hydrologie a hydrografie.
Rozšíření krasu v ČR a ve světě. Praktický význam krasu pro člověka. Ochrana krasu.
Speleologické mapování. Rozdělení speleologických map. Metody měření a znázorňování jeskyní. Tvorba mapy jeskyně.
Praktické měření v jeskyni.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Vstupní znalosti

Všeobecné základy geografie a geodézie. Základy měření a mapování.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Seznámení s problematikou krasových jevů, jejich členěním a ochranou. Získání praktické znalostí v oboru speleologického mapování.
Student získá informace z teoretické karsologie a praktické speleologie. Detailně se bude zabývat speleologickým mapováním. Výstupem bude i mapa vybrané části jeskyně.

Základní literatura

Hromas, J. - Weigel, J.: Základy speleologického mapování. Česká speleologická společnost, 1989. (CS)
Musil, R. a kol.: Moravský kras - labyrinty poznání. GEO program Adamov, 1993. (CS)

Doporučená literatura

HROMAS, J. a kol.: Jeskyně. AOPK ČR, 2009. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
    obor GD , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Podmínky vzniku krasu, exokras a endoras 2. Měřické metody v jeskyních 3. Tvorba mapy, mapové značky 4. Ochrana krasu 5. 2 dny, měření v jeskyních, ochrana jeskyní