Detail předmětu

Řízení geodetické firmy

FAST-HE61Ak. rok: 2023/2024

Řízení ve státní a v soukromé sféře. Geodetické a kartografické firmy. Struktura malých a středních geodetických firem.
Zásady řízení geodetické firmy. Personální a materiální zabezpečení činnosti. Příprava podkladů pro výběrová řízení. Firemní mezioborová a mezinárodní spolupráce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Vstupní znalosti

Přehled o zeměměřických činostech.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Řízení geodetické firmy
Studenti získají základní znalosti o řízení geodetické firmy

Základní literatura

Synek a kol.: Manažerská ekonomika. 1996. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
    obor GD , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Řízení ve státní a v soukromé sféře. Geodetické a kartografické firmy. Struktura malých a středních geodetických firem. Zásady řízení geodetické firmy. Personální a materiální zabezpečení činnosti. Příprava podkladů pro výběrová řízení. Firemní mezioborová a mezinárodní spolupráce.