Detail předmětu

3D modelování

FAST-HU53Ak. rok: 2023/2024

Práce v prostoru: volba pohledů, způsoby zobrazování, práce s výřezy a souřadnými systémy.
Použití známých kreslící a editační příkazů v prostoru.
Modelování v prostoru: základní tělesa, tělesa a povrchy generované křivkami, povrchy odvozené z povrchů, sítě.
Úpravy prostorových objektů.
Fotorealistické zobrazení modelu: materiály, pozadí, světla, stínování, rendering.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU)

Vstupní znalosti

Modelování v rovině v CAD systému

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Účast na cvičeních (max. dvě absence). Závěrečná práce: vlastní model, jeho vizualizace, prezentace a jednoduchá dokumentace.


Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Modelování prostorových objektů, základy práce se světly, materiály, fotorealistické zobrazení modelu.


Pokročilé dovednosti při práci s 2D výkresovou dokumentací.
Běžná dovednost modelování prostorových objektů a jejich vizualizace.

Základní literatura

Burchard B., Pitzer D.: Mistrovství v AutoCADu. Computer Press, 2002.

Učební texty jsou odkazované z kurzu v FAST-moodle.


Doporučená literatura

Novotná H.: AutoCAD II.. Internetové učební texty, 2003.
Petr Fořt, Jaroslav Kletečka: Učebnice AutoCAD 2002. Computer Press, 2003.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 2. ročník, zimní semestr, povinný
    obor GD , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu a prostorového modelování. 2. Jednoduché plochy v prostoru. 3. Sítě. 4. Základní geometrická tělesa a jejich úpravy. 5. Materiály. 6. Modelování objektů z křivek. 7. Povrchy odvozené z jiných povrchů. 8. Promítání křivek na plochy, řezy. 9. Perspektiva, kamery, animace. 10. Světla, stíny, rendrování.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Seznámení s prací v 3D: způsoby zobrazování, volba pohledů, práce s výřezy. 2. Jednoduché plochy. 3. Sítě a základní tělesa. 4. Úpravy těles. 5. Modelování z křivek: rotace, vytažení; materiály. 6. Modelování z křivek: tažení po dráze, šablonování. 7. Modelování známými technikami, promítání křivek na plochy. 8. Modelování známými technikami, použití bitmap v materiálech. 9. Povrchy odvozené z jiných povrchů. 10. Opakování základních modelačních postupů, řezy, příprava rozvržení. 11. Perspektiva, kamery, animace, světla, stíny, rendrování. 12. Samostatná práce: modelování různými technikami podle vlastních podkladů. 13. Samostatná práce: dokumentace, vizualizace a prezentace vlastního modelu.