Detail předmětu

Stavební právo (G)

FAST-HZ51Ak. rok: 2023/2024

Systém práva českého státu. Stavební právo jako součást správního práva. Stavební zákon. Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu. Právní úprava správních deliktů. Problematika vyvlastnění. Podnikání fyzických a právnických osob ve stavebnictví. Základní pracovněprávní vztahy.


Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Vstupní znalosti

Předmět navazuje na znalosti získané na střední škole a rozvíjí základní právní vědomí získané v 1.ročníku bakalářského studia.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámení studentů s právním řádem České republiky se zaměřením na stavební zákon a jeho prováděcí předpisy.
Absolvováním předmětu získají studenti znalosti právní problematiky v oblasti stavebního práva.

Základní literatura

Úplné znění: Stavební zákon a předpisy související. Autorizace ve výstavbě.. Osrava : Sagit, 2009.

Doporučená literatura

Štenglová, I.: Smlouvy ve výstavbě.. Praha : Prospektrum, 2005.
Kliková, A. a kol.: Stavební právo. Linde : Praha, 2007.
Marek, K. a Průcha, P.: Nové stavební právo. Právnická fakulta - Masarykova univerzita, 2007.
Úplné znění: Občanský a obchodní zákoník. Živnostenský zákon.. Ostrava : Sagit, 2009.
Úplné znění: Zákoník práce. Ostrava : Sagit, 2009.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
    obor GD , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášky: 1. Úvod do předmětu, základní právní pojmy. 2. Zařazení stavebního práva v systému správního práva. Stavební zákon, jeho obsah, zásady. Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu. 3. Územní plánování, nástroje územního plánování. 4. Územní řízení, druhy územního rozhodnutí. 5. Stavební řád, ohlašování a povolování staveb, stavební řízení. 6. Autorizovaný inspektor. 7. Provádění staveb. 8. Užívání a odstraňování staveb. 9. Správní delikty. 10. Vyvlastnění. 11. Základní pracovněprávní vztahy, náležitosti pracovní smlouvy. 12. Živnostenský zákon. 13. Obchodní společnosti, jejich základní znaky, postavení společníků.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Právní předpisy veřejného stavebního práva. 2. Politika územního rozvoje ČR. 3. Práce s územním plánem. 4. Řešení konkrétních stavebních záměrů. 5. Prezentace studentů. 6. Prezentace studentů.