Detail předmětu

Diplomový seminář

FAST-HE18Ak. rok: 2023/2024

Předmět sestává z několika bloků. V první části je kladen důraz na současnou špičkovou měřickou techniku, měřické metody a zpracování výsledků. Druhý blok obsahuje testování měřických výsledků, odhady chyb včetně funkcí měřených veličin. V další části jsou probírány současné mapovací metody, katastr nemovitostí a software pro vedení a údržbu katastrálního operátu. Poslední blok je věnován problematice řešení témat zadaných diplomových prací.


Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Vstupní znalosti

Schopnost zpracovat podkladové materály do referátu.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Formou referátů, oponentních vystoupení a diskuse má být docíleno spojení a prohloubení poznatků získaných v základních předmětech geodetického a kartografického studia. Předmět je zaměřen na hlavní geodetické práce a na aplikace v IG a KN. Důraz je kladen na současnou technickou úroveň zeměměřických prací a na samostatnou práci studentů.
Referáty, oponentní vystoupení a diskuse pro spojení a prohloubení poznatků získaných v základních předmětech geodetického a kartografického studia. Předmět je zaměřen na hlavní geodetické práce a na aplikace v IG a KN. Důraz je kladen na současnou technickou úroveň zeměměřických prací a na samostatnou práci studentů.

Základní literatura

Plánka, L.: Vzor pro zpracování bakalářských a diplomových prací. elektronický text, 2004. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 2. ročník, letní semestr, povinný
    obor GD , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

student bude prezentovat 4 zvolená témata a připraví si 4 oponentní vystoupení k libovolným tématům. Na závěr kurzu bude prezentovat dosavadní výsledky své diplomové práce.