Detail předmětu

Praktická diplomová práce

FaVU-SZK-PAk. rok: 2018/2019

Předmět je určen pro studenty magisterského studia, kteří se soustředí na ateliérovou práci podle zadání praktické části magisterské diplomové práce.

Výsledky učení předmětu

Realizace uměleckého díla podle zadání praktické části diplomové práce.

Prerekvizity

Prerekvizitou je rozpracované zadání praktické části diplomové práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura podle zaměření státní závěrečné práce

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT .

Způsob a kritéria hodnocení

Státní závěrečná zkouška

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

Podle specifikace zadání diplomové práce a individuálních potřeb diplomanta.

Cíl

Studenti samostatně konzultují a realizují závěrečnou magisterskou diplomovou práci způsobilou prezentace na veřejnosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Konzultace jsou povinné.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program magisterský navazující

  obor APD , 2. ročník, letní semestr, 20 kreditů, povinný
  obor AGD1 , 2. ročník, letní semestr, 20 kreditů, povinný
  obor AGD2 , 2. ročník, letní semestr, 20 kreditů, povinný
  obor APE , 2. ročník, letní semestr, 20 kreditů, povinný
  obor AFO , 2. ročník, letní semestr, 20 kreditů, povinný
  obor AEN , 2. ročník, letní semestr, 20 kreditů, povinný
  obor AIN , 2. ročník, letní semestr, 20 kreditů, povinný
  obor AVI , 2. ročník, letní semestr, 20 kreditů, povinný
  obor AMU , 2. ročník, letní semestr, 20 kreditů, povinný
  obor ATD , 2. ročník, letní semestr, 20 kreditů, povinný
  obor AM3 , 2. ročník, letní semestr, 20 kreditů, povinný
  obor AM2 , 2. ročník, letní semestr, 20 kreditů, povinný
  obor AM1 , 2. ročník, letní semestr, 20 kreditů, povinný
  obor AS2 , 2. ročník, letní semestr, 20 kreditů, povinný
  obor AS1 , 2. ročník, letní semestr, 20 kreditů, povinný
  obor AKG , 2. ročník, letní semestr, 20 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Státní záv. zk.

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor