Detail předmětu

Cyklus přednášek doktorandů 1

FaVU-CPD-ZAk. rok: 2018/2019

Komponovaný blok přednášek a seminárních vstupů, v nichž se vystřídá několik studentů a absolventů doktoského studijního programu P8206 (Výtvarná umění) z FAVU i mimo ni. Předmět je aktivním prostorem pro pedagogickou praxi doktorandů fakulty a obsahově navazuje na obsah a jednotlivá dílčí témata jejich studia. Přednášejícími mohou být rovněž doktorandi z jiných vysokých škol s výtvarným programem. Příklad semestru viz http://www.ffa.vutbr.cz/f26745/d105357.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Zvýšení kompetencí studentů v oblasti aktuálního uměleckého dění i v teoretických a metodologických přístupech. Nahlédnutí do procesu vzniku disertačních prací v oblasti výtvarného umění.

Prerekvizity

Nejsou.

Literatura

Literatura z oblasti disertačních projektů přednášejících.
Filipová Marta, Možnosti vizuálních studií, 2008, Barrister & Principal
Korecký David, Médium kurátor, 2009, Agite/Fra
Alberto Alexander, Buchman Sabeth: Art After Conceptual Art, 2006, The MIT Press

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány ve Studijním a zkušebním řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet na základě ověření docházky: nutná minimálně 70% docházka

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Osnova (seznam přednášejících a jejich témat) bude zveřejněna na webových stránkách fakulty a bude s předstihem 10 dní rozesílána prostřednictvím VUT zprávy zaregistrovaným studentům.

Cíl

Cílem předmětu je zprostředkovat studentům možnost přímé konfrontace s aktuálními tématy výtvarného umění sledovanými prizmatem aktivních tvůrčích strategií, stejně jako seznámení s tvorbou současných českých i zahraničních umělců.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

K získání zápočtu je nutná minimálně 70% docházka.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program magisterský navazující

  obor , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

 • Program magisterský navazující

  obor AGD2 , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor APD , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor AGD1 , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor ATD , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor AFO , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor AIN , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor AEN , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor APE , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor AVI , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor AMU , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor AM1 , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor AM3 , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor AKG , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor AS1 , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor AM2 , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor AS2 , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor