Detail předmětu

Angličtina B1 vyšší (zimní)

FaVU-2AINV/M-ZAk. rok: 2018/2019

Studenti rozvíjí slovní zásobu, dovednosti ve čtení, mluvení, poslechu a psaní na středně pokročilé úrovni. Vylepšují znalost gramatických jevů jako kondicionály, modální slovesa, přací věty, nepřímou řeč. Učí se vyjadřovat o všeobecných problémech i problémech spjatých s jejich oborem. Tento předmět je na úrovni B1.

Výsledky učení předmětu

Průběžné hodnocení: eseje, testy, referáty, všeobecný test B1 standard (= vyšší dle směrnice rektora VUT) na konci semestru. Studenti by měli být schopni popsat svůj umělecký projekt, udělat solidní ústní prezentaci na dané téma, být schopni přečíst a porozumnět kratší text z odborného časopisu, v kostce porozumět rodilým mluvčím a tématům spjatým s oborem (rozhovor, přednáška).

Prerekvizity

Rozřazovací test.

Literatura

-Life Intermediate, Stephenson Helen et al. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Seminární výuka, kladen je důraz na to, aby studenti v každé hodině mluvili, poslouchali, i četli. Pedagog strukturuje hodinu tak, aby každý student měl v rámci hodiny stejnou možnost procvičovat nejen čtení/poslech, ale i mluvení - diskuse je nejen v celé skupině, ale i v malých skupinkách

Způsob a kritéria hodnocení

Všeobecný test na úrovni B1 standard (dle definice VUT B1 vyšší).

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Life Intermediate 1 - 3

Cíl

Vylepšování komplexních jazykových dovedností na střední úrovni a příprava na všeobecný test B1 standard na konci semestru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka je POVINNÁ. Povoleny jsou dvě absence za semestr.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program magisterský navazující

  obor APD , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AGD1 , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AGD2 , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor ATD , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AIN , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AVI , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AEN , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor APE , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AMU , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AS1 , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AM3 , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AM1 , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AKG , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AM2 , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AS2 , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor