Detail předmětu

O kurátorství. Teorie a praxe

FaVU-OK-LAk. rok: 2018/2019

Kurz je rozdělen na přednáškovou a seminární část. Přednášková část kurzu představí významné kurátor(k)y (ve světě i v Česku). Dále budou představeny zásadní kurátorské projekty, výstavní formáty a pozice, jaké v nich kurátoři mohou zaujímat. Dotčeny budou rovněž otázky vztahu kurátorství a umělecké praxe, institucionalizace kurátorství a podoby kurátorství v uměleckém provozu se „sníženým rozpočtem“.
Seminární část kurzu bude založena na prezentacích vybraných českých, případně zahraničních kurátorů, v semestru proběhne také nejméně jedna exkurze na aktuální výstavy, které nabízejí prostor pro analýzu kurátorského záměru (přístupu, řešení).

Výsledky učení předmětu

Studenti získají přehled o historii a současné praxi kurátorství. Budou schopni identifikovat klíčové postavy kurátorství posledních padesáti let ve světovém kontextu a také české kurátorky a kurátory porevolučního období; budou znát významné výstavní projekty a výstavní formáty.

Prerekvizity

Dobrý přehled v současném umění a jeho teorii.

Literatura

Hans Ulrich Obrist, Stručné dějiny kurátorství, Kutná Hora: GASK, 2012.
David Korecký (ed.), Médium – kurátor, Praha: Agite/Fra, 2009.
Paul O’Neill (ed.), Curating subjects, London: Open Editions, 2007.
Hans Ulrich Obrist, Everything you always wanted to know about curating but were afraid to ask, Berlin: Sternberg Press, 2011.
časopis On curating (http://on-curating.org/)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Kombinace přednášek, prezentací pozvaných hostů uzavřených řízenou diskuzí a prezentací studentů k vybraným tematickým okruhům probíraných v průběhu semestru.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet. Prezentace vlastní koncepce kurátorského projektu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Přednášková část:
1. Klíčové osobnosti udávající směr vývoje kurátorství po roce 1960 ve světě s důrazem na postavy kurátorů-autorů (Harald Szeeman, Lucy Lippard, Pontus Hultén, Nicolas Bourriaud, Maria Lind...).
2. Kurátorství v ČR po roce 1989: představitelé, významné kurátorské projekty.
3. Výstavní formáty (autorské výstavy, skupinové výstavy, tematické výstavy, bienále…) a role, jaké v nich kurátoři mohou zaujímat.
4. Vztah kurátorství a teorie (umění); vztah kurátorství a umělecké praxe.
5. Kurátorství v provozu se „sníženým rozpočtem“ (kurátorství v off-space galeriích, umělci-kurátoři…).
6. Institucionalizace kurátorství v kontextu vysokoškolského vzdělávání; teoretická reflexe kurátorství.

Seminární část:
Prezentace vybraných českých, případně zahraničních kurátorů.
Exkurze na vybrané výstavy, na nichž lze ilustrovat specifické strategie kurátorství.

Cíl

Cílem výuky předmětu O kurátorství. Teorie a praxe je vytvoření přehledu o historii a současné podobě kurátorské praxe s důrazem na kreativní polohy kurátorství ("kurátor-autor"). Vedle přednáškové části kurz zahrnuje také prezentace představitelů současného kurátorství a kritické návštěvy vybraných výstav a přispívá tak k schopnosti identifikovat kurátorskou praxi jako významotvorný element ve výstavním provozu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast na přednáškách (povoleny 3 neomluvené absence).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program magisterský navazující

  obor APD , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor AGD1 , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor AGD2 , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor ATD , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor AIN , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor AVI , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor AEN , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor APE , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor AMU , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor AS1 , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor AM3 , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor AM1 , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor AKG , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor AM2 , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor AS2 , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor