Detail oboru

Civil Engineering Management

FASTZkratka: MGSAk. rok: 2018/2019

Program: Civil Engineering

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 25.10.2007Akreditace do: 31.8.2019

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DV01Doktorský seminář I (MGS)cs4PovinnýC1 - 39ano
DY02Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandycs1PovinnýC1 - 26ano
DA58Diskrétní metody ve stavebnictví Ics4Povinně volitelnýP - 394780ano
DA61Numerické metody Ics4Povinně volitelnýP - 394780ano
DA62Pravděpodobnost a matematická statistikacs4Povinně volitelnýP - 394780ano
DV73Prostorová ekonomikacs8Povinně volitelnýzkP - 394782ano
DV72Současné ekonomické teorie a hospodářská politikacs8Povinně volitelnýzkP - 394782ano
DV79Finanční managementcs8Povinně volitelnýzkP - 394810ano
DV74Inovační managementcs8Povinně volitelnýzkP - 394810ano
DV76Krizový managementcs8Povinně volitelnýzkP - 394810ano
DV80Teorie managementucs8Povinně volitelnýzkP - 394810ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DV02Doktorský seminář II (MGS)cs8PovinnýC1 - 78ano
DA65Analýza časových řadcs10Povinně volitelnýzkP - 394781ano
DA67Aplikace matematických metod v ekonomiics10Povinně volitelnýzkP - 394781ano
DA59Diskrétní metody ve stavebnictví IIcs10Povinně volitelnýzkP - 394781ano
DA63Numerické metody IIcs10Povinně volitelnýzkP - 394781ano
DA66Numerické řešení variačních úlohcs10Povinně volitelnýzkP - 394781ano
DA64Regresní modelycs10Povinně volitelnýzkP - 394781ano
DV77Management investičních projektůcs8Povinně volitelnýzkP - 394783ano
DV78Projektový managementcs8Povinně volitelnýzkP - 394783ano
ZQ61Soudní inženýrství - obecná metodikacs8Povinně volitelnýzkP - 394783ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DY01Cizí jazyk pro doktorské studiumcs8Povinnýzkano
DV03Doktorský seminář III (MGS)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DV04Doktorský seminář IV (MGS)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DV05Doktorský seminář V (MGS)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DV06Doktorský seminář VI (MGS)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DV07Doktorský seminář VII (MGS)cs20PovinnýC1 - 78ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Předměty
4780 DA58, DA61, DA62
4781 DA65, DA67, DA59, DA63, DA66, DA64
4782 DV73, DV72
4783 DV77, DV78, ZQ61
4810 DV79, DV74, DV76, DV80