Detail předmětu

Projektový management

FAST-DV78Ak. rok: 2018/2019

Matematické a empirické metody moderního projektového řízení
Definice a obsah jednotlivých fází projektu
Postupy při zavádění a využívání projektového řízení
Zásady používání počítačové podpory projektového řízení

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Prerekvizity

Znalosti principů a základních pojmů teorie grafů, statistické analýzy a pravděpodobnosti, znalost průběhu realizace staveb a ekonomie stavebních firem.

Doporučená nebo povinná literatura

Sidney,M.Levy: Project Management in Construction. McGraw-Hill London 2002
Svozilová,A.: Projektový management. Grada Publishing Praha 2006
Tichý,M.: Projekty a zakázky ve výstavbě. C.H.BECK Praha 2008

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní pojmy projektového řízení, historický vývoj
2. Vymezení obsahu a formy projektů
3. Životní fáze projektu
4. Projekt výstavby, stavba jako předmět výstavbového projektu, účastníci procesu výstavby
5. Předinvestiční fáze projektu, iniciace, stanovení cílů
6. Vyhodnocení návrhu projektu, strukturování stavebního díla a projektu výstavby
7. Organizace prací na projektu, účastníci projektu výstavby, druhy projektového managementu
8. Systém plánování projektu výstavby, techniky plánování projektu, termínové plánování
9. Síťová analýza, plánování zdrojů a jeho výstupy, nákladové a finanční plánování
10. Financování projektů, nabídkové ceny projektových prací, vztahy mezi účastníky investičního projektu
11. Funkce statistiky, základní pojmy, statistické třídění a registry, inflace, cenová statistika
12. Management rizik a změn, rizikové inženýrství, riziko ve výstavbě, řízení rizik projektu
13. Počítačová podpora projektového řízení

Cíl

Studenti jsou schopni připravit návrh projektu s využitím moderních metod projektového řízení a získají přehled o postupech, kterými lze řídit projekt prostřednictvím projektových týmů. Studenti jsou připraveni vykonat zkoušku a získat certifikát IPMA stupně D „Certifikovaný projektový praktikant“.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor MGS , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor MGS , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor MGS , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor MGS , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní pojmy projektového řízení, historický vývoj
2. Vymezení obsahu a formy projektů
3. Životní fáze projektu
4. Projekt výstavby, stavba jako předmět výstavbového projektu, účastníci procesu výstavby
5. Předinvestiční fáze projektu, iniciace, stanovení cílů
6. Vyhodnocení návrhu projektu, strukturování stavebního díla a projektu výstavby
7. Organizace prací na projektu, účastníci projektu výstavby, druhy projektového managementu
8. Systém plánování projektu výstavby, techniky plánování projektu, termínové plánování
9. Síťová analýza, plánování zdrojů a jeho výstupy, nákladové a finanční plánování
10. Financování projektů, nabídkové ceny projektových prací, vztahy mezi účastníky investičního projektu
11. Funkce statistiky, základní pojmy, statistické třídění a registry, inflace, cenová statistika
12. Management rizik a změn, rizikové inženýrství, riziko ve výstavbě, řízení rizik projektu
13. Počítačová podpora projektového řízení