Detail předmětu

Management investičních projektů

FAST-DV77Ak. rok: 2018/2019

Simulace a modelování investičních projektů v podmínkách nejistoty. Analýza a řízení rizika investičních projektů. Finanční stabilita podniku v souvislosti s jeho investičním programem. Optimální finanční struktura. Očekávané hodnoty ukazatelů ekonomické efektivnosti s využitím simulace Monte Carlo.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Prerekvizity

V rozsahu magisterského studia studijního programu Stavební inženýrství, oboru Management stavebnictví

Doporučená nebo povinná literatura

Fotr, J., Souček, I.: Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. Grada publishing, a.s., 2005
Hnilica, J., Fotr, J.: Aplikovaná analýza rizika. Grada 2009
Ochrana, F.: Veřejný sektor a efektivní rozhodování. Management Press 2001
TSO: TSO: The green book, Appraisal and Evaluation in Central Government, Treasury Guidance. dostupné z www.hm-treasury.gov.uk 2005
Wideman, R. M.: Project and Program Risk management, a guide to managing project risk & opportunities. Project Management Institute 1992

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Simulace a modelování projektů – obecné teorie
2. Zákony související s přípravou a realizací investičních projektů
3. Studie proveditelnosti z pohledu soukromého sektoru.
4. Studie proveditelnosti z pohledu veřejného sektoru.
5. Analýza nákladů a užitků (CBA)
6. Model HDM-4
7. Řízení rizika projektů
8. Flexibilita investičních projektů (reálné opce)
9. Simulace Monte Carlo – příprava vstupních dat
10. Simulace Monte Carlo (využití software Crystal Ball) – vlastní výpočet, interpretace výstupních údajů
11. Postaudit projektů
12. Případové studie – projekt soukromého sektoru
13. Případová studie – projekt veřejného sektoru

Cíl

Simulace a modelování stavebních investičních projektů v soukromém i veřejném sektoru v podmínkách rizika a nejistoty.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor MGS , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor MGS , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor MGS , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor MGS , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Simulace a modelování projektů – obecné teorie
2. Zákony související s přípravou a realizací investičních projektů
3. Studie proveditelnosti z pohledu soukromého sektoru.
4. Studie proveditelnosti z pohledu veřejného sektoru.
5. Analýza nákladů a užitků (CBA)
6. Model HDM-4
7. Řízení rizika projektů
8. Flexibilita investičních projektů (reálné opce)
9. Simulace Monte Carlo – příprava vstupních dat
10. Simulace Monte Carlo (využití software Crystal Ball) – vlastní výpočet, interpretace výstupních údajů
11. Postaudit projektů
12. Případové studie – projekt soukromého sektoru
13. Případová studie – projekt veřejného sektoru