Detail předmětu

Prostorová ekonomika

FAST-DV73Ak. rok: 2018/2019

Strategie a územní koncepce. Územní rozvoj a územní marketing. Ekonomické zákonitosti území. Wagnerův zákon. Trh nemovitostí. Veřejné investice a veřejně prospěšné projekty. Rozvojové projekty. Komunikace a ekonomické synergie. Trvale udržitelný městský rozvoj. Regionální politika

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Prerekvizity

Základy ekonomických teorií, marketingu a ekonomiky stavebnictví

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Charakteristika regionu a druhy regionů
2.Časoprostorové ekonomické teorie a metody. Lokalizační teorie
3.Strategie a územní koncepce. SWOT analýza území
4.Koncepce územní technické infrastruktury a terciální sféra
5.Územní rozvoj. Územní marketing
6.Aplikace ekonomických zákonitostí do území. Nabídka a poptávka města a regionu
7.Ekonomika a prostorové uspořádání měst a městských regionů
8.Wagnerův zákon. Trh právních norem Ronalda Coaseho. Nástroje přímé městské ekonomické politiky. Řízení veřejných městských služeb(přímé řízení,správa, koncese) Trh nemovitostí. Vnější zásahy do trhu nemovitostí a územního rozvoje
9.Veřejné investice a veřejně prospěšné projekty
10.Realizace rozvojových projektů
11.Komunikace a ekonomické synergie:Vědecké a technologické parky. Světová střediska obchodu a podnikání. Příjem podniků na území, informační pomoc, pomoc při exportu, pomoc při transferu technologií, rozvojová pomoc
12.Trvale udržitelný městský rozvoj. Koncepce Ecocity
13.Regionální politika Evropské unie

Cíl

Předmět poskytuje základní informace o prostorové ekonomice v národní i v evropské regionální politice a územním marketingu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor MGS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor MGS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor MGS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor MGS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Charakteristika regionu a druhy regionů
2.Časoprostorové ekonomické teorie a metody. Lokalizační teorie
3.Strategie a územní koncepce. SWOT analýza území
4.Koncepce územní technické infrastruktury a terciální sféra
5.Územní rozvoj. Územní marketing
6.Aplikace ekonomických zákonitostí do území. Nabídka a poptávka města a regionu
7.Ekonomika a prostorové uspořádání měst a městských regionů
8.Wagnerův zákon. Trh právních norem Ronalda Coaseho. Nástroje přímé městské ekonomické politiky. Řízení veřejných městských služeb(přímé řízení,správa, koncese) Trh nemovitostí. Vnější zásahy do trhu nemovitostí a územního rozvoje
9.Veřejné investice a veřejně prospěšné projekty
10.Realizace rozvojových projektů
11.Komunikace a ekonomické synergie:Vědecké a technologické parky. Světová střediska obchodu a podnikání. Příjem podniků na území, informační pomoc, pomoc při exportu, pomoc při transferu technologií, rozvojová pomoc
12.Trvale udržitelný městský rozvoj. Koncepce Ecocity
13.Regionální politika Evropské unie