Detail oboru

Konstrukce a dopravní stavby

FASTZkratka: KAk. rok: 2018/2019

Program: Stavební inženýrství

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 10.11.2004Akreditace do: 31.8.2023

Profil

Cílem studia čtyřletého bakalářského programu oboru Konstrukce a dopravní stavby je zvládnutí teoretických, inženýrských a speciálních odborných předmětů, umožňujících řešení problematiky inženýrských staveb.
Studium oboru Konstrukce a dopravní stavby v rámci bakalářského studijního programu Stavební inženýrství zahrnuje v počáteční fázi absolvování předmětů teoretických, v nichž student získává potřebnou úroveň vědomostí pro zvládnutí následného studia předmětů odborných, stavebně-inženýrských. Součástí studijního plánu jsou i předměty ekonomického a společenskovědního zaměření. V závěrečných dvou semestrech studia si student volí svoje užší odborné zaměření v rámci oboru Konstrukce a dopravní stavby, a to na navrhování betonových a kovových konstrukcí a mostů, zakládání staveb, projektování a technických řešení staveb pozemních komunikací a železnic, zkoušení stavebních materiálů, popř. na technologii staveb. Absolvováním specializovaných odborných předmětů student získá potřebné prohloubení teoretických a odborných vědomosti, které dotváří jeho profesní profil a zajistí předpoklady pro jeho schopnost samostatného tvůrčího přístupu k řešení konkrétní problematiky oboru. Pod odborným a metodickým vedením pedagoga student samostatně zpracovává jako svoji bakalářskou práci náročnější individuálně zadaný odborný problém a následně svoji práci obhajuje před komisí pro státní bakalářské zkoušky. Odbornou rozpravou z předmětů studovaného oboru je současně posouzena úroveň jeho vědomostí i schopností jejich aplikace při řešení technických problémů v praxi.

Klíčové výsledky učení

Absolvent čtyřletého bakalářského studijního programu Stavební inženýrství v oboru Konstrukce a dopravní stavby je po ukončení studia stavebním bakalářem s konstrukčně-dopravním vzděláním.
Na základě samostatně vypracované bakalářské práce a jejího úspěšného obhájení získá absolvent akademický titul „bakalář“ (ve zkratce „Bc.“ před jménem).
Absolvent získá v průběhu čtyřletého studia ucelený soubor teoretických i odborných vědomostí z oboru Konstrukce a dopravní stavby. Cílevědomě je během studia veden k samostatnému zvládnutí odborných aplikací a teoreticky zdůvodněných řešení, které vytváří předpoklady pro rozvoj jeho tvůrčí činnosti.
Při návrhu, posuzování stavebních objektů i při jejich realizaci je tak schopen chápat a vytvářet teoreticky zdůvodněná řešení v plné šíři komplexu vzájemných souvislostí a uplatňovat nabyté vědomosti v praxi ve svém budoucím zaměstnání. V posledním ročníku studia si student volí svoji specializaci v rámci nabídky zaměření na oblast navrhování betonových a kovových konstrukcí a mostů, zakládání staveb, projektování a technické řešení staveb pozemních komunikací a železnic, zkoušení stavebních materiálů, popř. na technologii staveb. Studiem specializovaných předmětů tak získává potřebné prohloubení svých znalostí v rámci konkrétní problematiky oboru.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BL002Betonové konstrukce (K)cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BO003Dřevěné konstrukce (K)cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BA004Matematika 4cs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BM001Pozemní komunikace 1cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BD004Statika 2cs, en4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BF003Zakládání staveb (K)cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BY001Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška)cs2Povinnýzkano
BB002Aplikovaná fyzika (K)cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BO004Kovové konstrukce 1cs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BM002Pozemní komunikace 2cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BD005Pružnost a plasticita cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BN003Výuka v terénu (K)cs3PovinnýVT - 240ano
BL007Zděné konstrukce (K)cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BN001Železniční stavby 1cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BO008Kovové konstrukce 2cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BF005Mechanika hornin cs3PovinnýP - 13 / C1 - 13ano
BM003Městské komunikacecs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BH012Pozemní stavitelství 2 (K)cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BL011Předpjatý betoncs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BZ002Stavební právo (S, K, M)cs, en2PovinnýP - 26ano
BN002Železniční stavby 2cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BL012Betonové mosty 1cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BO009Kovové mosty 1cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BF006Podzemní stavbycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BD006Stavební mechanika cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BF054Aplikace inženýrských úloh v geotechnice cs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265392ano
BN052Mechanizace a provádění železničních stavebcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265392ano
BM052Praktické aplikace v pozemních komunikacíchcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265392ano
BL054Projektování betonových konstrukcícs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265392ano
BO055Vybrané problémy navrhování a realizace kovových a dřevěných konstrukcícs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265392ano
BD053Vybrané statě ze stavební mechaniky 1 (K)cs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265392ano
BI053Zkušebnictví a řízení jakostics4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265392ano
BL052Bakalářský seminář (K-BZK)cs2Povinně volitelnýC1 - 265393ano
BF052Bakalářský seminář (K-GTN)cs2Povinně volitelnýC1 - 265393ano
BO051Bakalářský seminář (K-KDK)cs2Povinně volitelnýC1 - 265393ano
BM051Bakalářský seminář (K-PKO)cs2Povinně volitelnýC1 - 265393ano
BD051Bakalářský seminář (K-STM)cs2Povinně volitelnýC1 - 265393ano
BI051Bakalářský seminář (K-SZK)cs2Povinně volitelnýC1 - 265393ano
BN051Bakalářský seminář (K-ZEL)cs2Povinně volitelnýC1 - 265393ano
BL060Specializovaný projekt (K-BZK)cs4Povinně volitelnýklC1 - 265394ano
BF060Specializovaný projekt (K-GTN)cs4Povinně volitelnýklC1 - 265394ano
BO060Specializovaný projekt (K-KDK)cs4Povinně volitelnýklC1 - 265394ano
BM060Specializovaný projekt (K-PKO)cs4Povinně volitelnýklC1 - 265394ano
BD060Specializovaný projekt (K-STM)cs4Povinně volitelnýklC1 - 265394ano
BI060Specializovaný projekt (K-SZK)cs4Povinně volitelnýklC1 - 265394ano
BN060Specializovaný projekt (K-ZEL)cs4Povinně volitelnýklC1 - 265394ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Předměty
5392 BF054, BN052, BM052, BL054, BO055, BD053, BI053
5393 BL052, BF052, BO051, BM051, BD051, BI051, BN051
5394 BL060, BF060, BO060, BM060, BD060, BI060, BN060