Detail předmětu

Specializovaný projekt (K-BZK)

FAST-BL060Ak. rok: 2018/2019

Předmět je koncipován jako podpůrný k vypracování bakalářské práce.
Individuální návrh konkrétního stavebního objektu nebo jeho části s betonovou nosnou konstrukcí pro pozemní nebo inženýrské stavby a mosty.
Návrh nosného systému. Variantní řešení. Statická analýza. Dimenzování. Výkresová dokumentace.

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Výsledky učení předmětu

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
Schopnost aplikovat z předešlého studia získané znalosti při návrhu betonových staveb.
Schopnost aplikovat z předešlého studia získané znalosti při návrhu zděných staveb.
Schopnost správně analyzovat a řešit případně i zvláštní problémy týkající se obsahu bakalářské práce.

Prerekvizity

navrhování betonových konstrukcí, navrhování zděných konstrukcí

Korekvizity

nejsou požadovány

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Výuka probíhá formou cvičení. Ve cvičeních jsou vybraná hlavní témata procvičena na individuálně zadaných projektech.

Způsob a kritéria hodnocení

K zápočtu se požaduje odevzdání projektu vypracovaného podle individuálního zadání. Studenti jsou povinni projekt průběžně konzultovat ve stanovených termínech konzultací a korekcí a odevzdat do určeného termínu. Docházka ve cvičeních je kontrolovaná.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Aplikovat z předešlého studia získané znalosti při návrhu betonových a zděných staveb.
Správně analyzovat a řešit případně i zvláštní problémy týkající se obsahu bakalářské práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor K , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor K , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor K , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.- 9. Vypracování části projektu se zaměřením na nosné betonové konstrukce pozemních nebo inženýrských staveb a mostů. Konzultace. Korekce.
10. Prezentace a obhajoba vypracované části projektu.
11. Zhodnocení vypracované části projektu.