Detail předmětu

Bakalářský seminář (K-SZK)

FAST-BI051Ak. rok: 2018/2019

Individuální práce se studenty dle zadání bakalářské práce.
Studium literatury na základě rešerší.
Metodika zpracování bakalářské práce.
Hodnocení vlivů na přesnost výsledků.
Metodika zprávy o měření, její zpracování a obhajoba jako součást bakalářské práce.

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví (SZK)

Výsledky učení předmětu

Připrava studentů na zpracování bakalářských prací dle zadání
Formální úprava bakalářské práce
Konzultace analytického řešení
Prezentace bakalářské práce a kritická diskuse

Prerekvizity

Základní vlastnosti stavebních materiálů, metody zkoušení fyzikálně mechanických vlastností stavebních materiálů, základní diagnostické metody hodnocení stavebních konstrukcí.

Korekvizity

Stavební látky, Zkušebnictví a technologie, Diagnostika stavebních konstrukcí.

Doporučené volitelné složky programu

Nejsou

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Vzdělávací činnost je zajišťována formou semináře
Prezentace bakalářské práce a kritická diskuse

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou absolvování předmětu je docházka do semináře, úspěšná prezentace bakalářské práce.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Připrava studentů na zpracování bakalářských prací dle zadání, realizace experimentální části bakalářských prací a konzultace analytického řešení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor K , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor K , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor K , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zásady tvorby bakalářské práce
2. Jednotlivé části bakalářské práce
3. Formální úprava bakalářské práce
4. Práce s prameny, citace
5. Fotodokumentace
6. Tvorba prezentací
7.-12. Prezentace bakalářských prací, kritická diskuse
13. Zápočet