Detail předmětu

Specializovaný projekt (K-PKO)

FAST-BM060Ak. rok: 2018/2019

Zpracování projektu souvisejícího s rekonstrukcí pozemní komunikace.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací (PKO)

Výsledky učení předmětu

Dílčí projekt (studie) jako příprava pro vlastní bakalářskou práci. Výstupem je powerpointová prezentace.

Prerekvizity

Kompletní návrh trasy pozemních komunikací, výpočet a vytyčení geometrie pozemních komunikací, technologie a materiály pro stavbu silnic a dálnic.

Způsob a kritéria hodnocení

Student bude prezentovat zadaný problém.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Základní znalosti o projektování, technologických a laboratorních pracech, připravenost k bakalářské práci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor K , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor K , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor K , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1) Úvod do předmětu, zadání projektu
2) Průběh diagnostiky
3) Jádrové vývrty, katalog vozovek, návrh konstrukce vozovky
4) Konzultace
5) Konzultace
6) Výkaz výměr, rozpočet, konzultace
7) Zadání řezu šachtou, konzultace
8) Prezentace výsledků
9) Prezentace výsledků
10) Prezentace výsledků
11) Prezentace výsledků
12) Prezentace výsledků
13) Zápočet