Detail předmětu

Francouzština pro mírně pokročilé 2

FAST-VYF004Ak. rok: 2021/2022

Gramatika: stupňování přídavných jmen, neurčitá zájmena, podmínková souvětí 3. typu, příslovce, časové ukazatele, gerundium, předminulý čas, dvojice zájmen, přítomný a minulý konjunktiv.
Slovní zásoba: bydlení, zdraví a nemoci, škola a vzdělávání, zaměstnání a nezaměstnanost, koníčky, společenský život, cestování, media.
Reálie: Jak žijí Francouzi, francouzské školství, francouzské svátky, francouzská media.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Prerekvizity

Francouzština pro mírně pokročilé I

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-EP bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program BAK-ESBD bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program BAK-MIn bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program BAK-PM bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program BAK-UAD bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program BAK-EP bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program BAK-ESBD bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program BAK-MIn bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program BAK-PM bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program BAK-UAD bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. opakování: passé composé x imparfait .2. opakování: budoucí čas 3. opakování: zájmena 4. L1- Je me présente 5. L2- De maman en fille 6. L3- Blog 7. L5- Parisiens, qui etes-vous? 8. L6- Question de mode 9. L7- Une minute pour un projet 10. L8- Les ados 11. L9- Le logement idéal 12. L10- A bicyclette 13. L11- Destination soleil