Detail předmětu

Podvojné účetnictví

FEKT-XPC-POUAk. rok: 2021/2022

Kurz je jednosemestrový a posluchači se postupně seznámí s rozvahou, jejím rozepsáním do účtů, ovládnou princip podvojného účtování, naučí se sestavit výsledovku a účetní závěrku.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Písemnou a ústní zkouškou se ověřuje, že absolvent předmětu je schopen: - zaúčtovat účetní případy na základě znalosti účetní osnovy; - ukázat využití probíraných účtů (viz. osnova předmětu); - vysvětlit funkci účetní uzávěrky; - vysvětlit funkci účetní závěrky; - určit dopady některých účetních případů do firemních financí.

Prerekvizity

Zájem o předmět.

Doporučená nebo povinná literatura

Skálová, J.: Podvojné účetnictví 2019, Grada Publishing Praha
Jindrák, J.: Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy 2019, Anag, Praha, 2019
Rubáková, V.: Praktické účetní případy 2013, Grada Publishing Praha

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.Metody: přednáška, diskuse, řešení účetních příkladů.

Způsob a kritéria hodnocení

Závěrečná zkouška - písesmná a ústní část.Max. 100 bodů, v rámci písemné části požadováno alespoň 50 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Právní úprava účetnitcví, základní pojmy účetnictví. 2. Účtová třída 2 - Finanční účty. 3. Účtová třída 1 - Zásoby. 4. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. 5. Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy. 6. Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky. 7. Účtová třída 7 - Závěrkové účty. 8. Komplexní příklad. 9. Opakování.

Cíl

Posluchači se zorientují v základních pojmech, naučí se princip podvojného účtování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přítomnost alespoň 70% na cvičeních. V rámci bezkontaktního vzdělávání bude výuka probíhat on-line v rozsahu cca 70%, e-learning podpora pak cca 30%.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program AJEI-H bakalářský

  obor H-AEI , libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program BPC-BTB bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program BKC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program BKC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program BKC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program BKC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný

 • Program MPC-BTB magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program MKC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program MPC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program MPC-EAK magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program MKC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program MPC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program MKC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program MPC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program MPC-IBE magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program MPC-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program MPC-SVE magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
 • Program MKC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning