Detail předmětu

Diplomový seminář - CH

FCH-MC_DS_CHAk. rok: 2021/2022

Seminární diskuse k tématům zadaných diplomových prací. Způsoby grafické a ústní prezentace vědeckých, vývojových a technických výsledků. Činnost inženýra v průmyslové praxi.

Výsledky učení předmětu

Způsoby prezentace a hodnocení výsledků vlastní práce.

Prerekvizity

Obecný přehled vysokoškolské chemie.

Doporučená nebo povinná literatura

Individuálně, dle zadaného tématu, alespoň 1 zdroj v angličtině
U. Eco. Jak napsat diplomovou práci. Praha: Votobia, 1997 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Diplom. seminář - 1 vyučovací hodina týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

1. Obhájená ústní prezentace obsahu diplomové práce.
2. Aktivní účast v diskusi na seminářích.
3. Odevzdání písemného textu zpracovaného podle zásad pro psaní diplomových prací a obsahujícího dosud sebrané teoretické poznatky k diplomové práci a experimentální výsledky získané v rámci laboratoře oboru (cca 10-15 stran). Text studenti odevzdají nejpozději v zápočtovém týdnu vedoucímu DP, který jej po zhodnocení odborné stránky předá prof. Veselému k hodnoceni stránky typografické a ten text nakonec předá garantovi předmětu k udělení zápočtu. Oba hodnotitelé vyjádří přímo do textu své hodnocení, v případě závažných nedostatků text vrátí k přepracování. Přijatý text bude po zapsání zápočtu vrácen i s hodnocením studentovi, který kritické poznámky využije při sepisování diplomové práce.

Účast na seminářích a ústní prezentace jsou povinné a pravidelně evidovány. Kontrola studia dále zahrnuje aktivní vystupování na seminářích. Neúčast na semináři je nutno nahradit vypracováním písemného referátu na téma daného semináře.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

a) Pravidelné diskusní semináře.
b) Ústní prezentace.
Každý student si připraví na vybraný termín prezentaci, na základě které bude s účastníky semináře diskutovat:
• zadané téma diplomové práce – proč, na co navazuje, nebo co nového otevírá,
• zvolené metody pro řešení zadaného tématu,
• co by mělo být přínosem práce.
Délka prezentace 7-10 minut, diskuse 5-8 minut.
c) Psaní diplomových prací.

Cíl

Výcvik studentů v prezentaci a hodnocení výsledků tvůrčí práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na seminářích a ústní prezentace jsou povinné a pravidelně evidovány. Kontrola studia dále zahrnuje aktivní vystupování na seminářích. Neúčast na semináři je nutno nahradit vypracováním písemného referátu na téma daného semináře.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHCHTE magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný
  • Program NKCP_CHCHTE magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Diplomový seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor