Detail předmětu

Cesty k post-umělecké praxi 2

FaVU-CESTY2Ak. rok: 2020/2021

Kurz představí studentům vybrané nástroje, jak propojit základní teoretická východiska tzv. post-umění a uživatelského obratu v umění (probrané v kurzu Cesty k post-umělecké praxi 1) s konkrétními modely a praktickými příklady dlouhodobě udržitelné tvůrčí praxe v podmínkách současně politické a ekonomické situace s přihlédnutím k specifickému prostředí střední Evropy. Současně se však kurz zaměří také na promýšlení systémových alternativ, rozvíjení politické imaginace, prefigurativní praxe a diskurzivních trhlin. Kurz je koncipován tak, aby promlouval k studentům všech oborů, včetně tzv. tradičních médií.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Kurz si klade za cíl přispět k zmírnění některých zúskostňujících nebo stereotypních představ o umění, talentu, kreativitě, odříkání, slávě, úspěchu a užitečnosti vlastní tvorby, a to především skrze rozvoj kritického myšlení, diskurzivní analýzu a vybrané příklady z praxe tzv. post umění a praktické workshopy. Zároveň kurz vybízí k zvědomění vztahu studentů k uměleckému vzdělání a uplatnění po završení formálního studia.

Prerekvizity

Kurz nevyžaduje žádné specifické znalosti a dovednosti. Zkušenost s vlastní tvorbou a otevřenost kritickému myšlení společně se znalostí anglického jazyka je vítána.

Literatura

Abbing, Hans. Why Are Artists Poor?: The Exceptional Economy of the Arts. Amsterdam University Press, 2008, ISBN: 9053565655
Gielen, Pascal; McGregor, Clare. The murmuring of the artistic multitude : global art, politics and Post-Fordism. Valiz, 2015, ISBN: 9789492095046
Diederichsen, Diedrich. On (Surplus) Value in Art. Sternberg Press, 2008, ISBN: 978-1-933128-50-4
Wright, Stephen. Towards a Lexicon of Usership.Eindhoven: Van Abbemuseum, 2013, ISBN: 9490757144
Sholette, Gregory. Dark Matter: Art and Politics in the Age of Enterprise Culture. London: Pluto Press, 2010, ISBN: 9780745327532
Graeber, David. Fragmenty anarchistické antropologie. Praha: Tranzit.cz, 2013, ISBN: 978-80-87259-19-1

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky, projekce, facilitované diskuze a praktická cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu jsou stanoveny následující podmínky: Aktivní účast ve výuce nebo předložení úkolu vypracovaného na základě alternativního zadání po dohodě s vyučujícím.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Kurz je složen ze vstupních přednášek k jednotlivým tématům, viz níže, a facilitovaných diskuzí se studenty nad klíčovými koncepty a texty. Přednášky a diskuze jsou doplňovány o praktická cvičení, projekce a setkání s hosty.

Osnova:
1. Alternativní ekonomické modely v kultuře a umění. Kulturní družstva, artotéky, platformy, cirkulární ekonomika, nástrahy reputační ekonomie, hacking kulturních institucí, základní nepodmíněný příjem versus meritokracie.
2. Lokální vs. globální, dekolonizace umění, mimoevropské koncepce umění a jejich aplikace v tvorbě, alter globalizace.
3. Kulturní instituce vs. jiná těla, zdravotní specifika, přístupnost, péče, terapie a vytváření bezpečného prostoru. Army of love. Host: Zuzana Jakalová, Kristina Orszaghova.
4. Neoliberalismus a kreativní průmysly, narcistní selfie kultura, romantický konzumerismus a cesta „off the grid“ – komuny a squaty.
5. Tvořit budoucnost? Umění, post-umění a politická představivost. Pokusy o nehierarchii a řád bez pravidel.
6. Sebeorganizace, zážeh a vyhoření, syndrom „průtokového ohřívače“, facilitace, mediace, rozhodování a dlouhodobě udržitelná sociální, environmentální a politická angažovanost, přímá akce.

Cíl

Kurz volně navazuje na Cesty k post-umělecké praxi 1, zaměřuje se však především na praktické nástroje post-umění a jeho alternativní ekonomické a provozní modely. Kurz by měl vést k přemyšlení zažité představy o uplatnění, úspěchu a „fungování“ studenta, ale hlavně absolventa vysoké umělecké školy a nabídnout široké spektrum alternativ, jak být s uměním v naplňujícím vztahu mimo kategorie, jako je vítěz a poražený.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá v učebnách FaVU VUT v hodinách určených rozvrhem. Minimální účast je 85 %. Nahrazování zameškané výuky probíhá po dohodě s pedagogem ve formě alternativních zadání.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Seminář

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Praktické cvičení

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor