Detail předmětu

Audio dílna

FaVU-1ZT-LAk. rok: 2020/2021

Předmět Audio dílna je zaměřen na praktická audio cvičení a experimentální zvukovou tvorbu formou vytváření vlastních jednoduchých lo-fi nástrojů (hardware/software) a improvizace s nimi. V návaznosti na praktická cvičení představuje i historie a kontexty použitých technologií. Seznamuje se základy elektroniky (pájení základních obvodů) a programování v max/msp. Jádrem předmětu je společné experimentování a studiové jam sessions s vytvořenými nástroji, spolupráce, improvizace, nahrávání, prezentace. Každý student vytvoří v rámci předmětu vlastní audio projekt volné formy (koncert, zvukový objekt, nástroj, kompozici, zvukovou instalaci, performance, koncept, reportáž, audioknihu aj.) a ten odprezentuje v rámci zápočtové společné veřejné prezentace (TRIAL).

Výsledky učení předmětu

Student/ka získá znalost základů programování v max/msp a DIY tvorby zvukových nástrojů. Seznámí se rovněž se základy elektroniky a vybraných konceptů generování zvuku. Rozvine schopnost improvizace a skupinové spolupráce.

Prerekvizity

Předpoklad vlastní audio tvorby, ochota improvizovat, experimentovat, zaposlouchávat se, spolupracovat a na konec společně veřejně prezentovat svůj audio projekt.

Literatura

Nicolas Collins, Handmade electronic music, The Art of Hardware Hacking, Routledge, 2009
Alex McLean, Roger T. Dean, The Oxford Handbook of Algorithmic Music, Oxford University Press, 2018
V.J.Manzo, Max/Msp/Jitter for Music – A practical guide to developing Interactive Music Systems for education and more, Oxford University Press, 2011
Adrian Moore, Sonic Art – An introduction to Electroacoustic Music Composition, Routledge, 2016
Milan Guštar, Elektrofony, Historie, principy, souvislosti, I,II, Uvnitř, 2007
Scott Willson, Davud Cottle, Nick Collins – The SuperCollider Book, The MIT Press, 2011
Andrey Smirnov: Sound in Z – Experiments in Sound and Electronic Music in Early 20th Century Russia, FUNDACION PROA, 2013
Thomas Bey William Bailey, Micro-bionic: Radical Electronic Music and Sound Art in the 21st Century , Scb Distributors, 2009
Trevor Wishart, On Sonic Art, Routledge, 1997
John Cage, Composition In Retrospect, Exact Change, 2008

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Praktická cvičení a workshopy.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je vyžadována aktivní docházka (min. 50 %), prezentace vlastního audio projektu a spolupráce při přípravě společného vystoupení.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1) Zvuk jako médium – paleta nástrojů i mimo komerční softwarové a hardwarové nástroje
2) Idea Lo-fi, DIY, Low-cost, open-source
3) Piezo a transducer, kontaktní mikrofon + reproduktor a jejich možnosti
4) Základy práce s elektronikou – pájení, jednoduché obvody
5) Akustické rezonátory
6) Optické oscilátory
7) Feedback
8) Circuit bending, hacking, error, glitch
9) Algoritmická kompozice – základy max/msp
10) Jam sessions – strategie společného hraní, respekt, poslouchání celku, dramaturgie
11) Experimentování ve zvukovém studiu
12) Fieldrecording
13) Příprava a realizace večera TRIAL, kde každý představí svůj audio projekt (vystoupení, objekt, nástroj, kompozici, instalaci...)

Cíl

Cílem předmětu je rozvinout praktické schopnosti zvukové tvorby a vlastní estetiku studentek a studentů (hledání autentického zvukového projevu). Formou jam-sessions a společné prezentace si kurz klade za cíl rozvíjet smysl pro spolupráci a improvizaci. Skrze seznámení s praktickou technologickou tvorbou předmět směřuje k rozvíjení schopnosti vytváření vlastního média (myšlení v médiu), namísto používání hotových, komerčních řešení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních a workshopech je povinná (docházka alespoň 50 %).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Praktické cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor