Detail předmětu

Sound art a experimentální hudba

FaVU-1ZT-ZAk. rok: 2020/2021

Kurz představí formou přednášek a aktivního poslechu (spojeného s analýzou a diskusemi) vybrané kapitoly z dějin sound artu a experimentální hudby. Sound art jako hraniční oblast mezi objektem, skladbou, instalací, interaktivním systémem, performancí představuje interdisciplinární živou sféru propojující výtvarné umění, hudební kompozici, technologie a přináší tak celou řadu otázek, které budou v přednáškách reflektovány. Přednášky jsou zaměřeny na významná díla a postavy sound artu stejně jako i na teorie a estetické koncepce, které změnily a mění podobu hudby 20. a 21. století. Témata, která budou probírána: hluk, konkrétní hudba, elektroakustická hudba, zvuk a prostor, zvuková ekologie, zvukové krajiny, field-recording, algoritmická a generovaná hudba, sonifikace, zvukové instalace, umělá inteligence. Pozornost bude věnována rovněž současné audio-scéně v ČR a ve světě (interpreti, festivaly, výstavy, koncerty).

Výsledky učení předmětu

Studenti si vytvoří přehled o dějinách a aspektech sound artu, elektroakustické hudby, zvukové ekologii, field-recordingu a experimentální zvukové tvorby. Osvojené znalosti jim umožní lépe dekódovat a analyzovat estetické modely soudobé hudby, sound artu, ale obecné zvukové složky audiovizuálních děl.

Prerekvizity

Nejsou.

Literatura

Peter Weibel, Sound Art – sound as medium of art, The MIT Press, 2019
Adrian Moore, Sonic Art – An introduction to Electroacoustic Music Composition, Routledge, 2016
Christpher Cox, Beyond Representation and Signification: Toward a Sonic Materialism, Journal of Visual Culture, 2011, https://doi.org/10.1177/1470412911402880
Salome Voegelin, Listening to Noise and Silence: Towards a Philosophy of Sound Art, Continuum, 2010
Alan Licht, Jim O' Rourke, Sound Art: Beyon Music, Between Categories, Rizzoli; Har/Com edition, 2007
Alex McLean, Roger T. Dean, The Oxford Handbook of Algorithmmic Music, Oxford University Press, 2018
Raymond Murray Schaffer, The tuning of the world, Random House Inc, 1977
Pierre Schaeffer, Konkrétní hudba, Supraphon, 1977
Martin Flašar, Elektroakustická hudba, Masarykova univerzita, 2015
https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/ff/ps15/eah/web/media/Elektroakusticka_hudba.pdf
Michal Rataj, Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu, KANT Akademie múzických umění, 2007
Lenka Dohnalová, Estetické modely evropské elektroakustické hudby a elektroakustická hudba v ČR, Univerzita Karlova, 2001
Jozef Cseres, Michal Murin, Od analogového k digitálnímu... Nové pohlady na nové umenia v audiovizuálnom veku, Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, 2010
Trevor Wishart, On Sonic Art, Routledge, 1997
John Cage, Composition In Retrospect, Exact Change, 2008
Brandon LaBelle , Background Noise: Perspectives on Sound Art, Bloomsbury Academic, 2006

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky, rozvíjené aktivním poslechem a diskusemi.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je udělen na základě docházky a aktivní účasti na výuce, dále na základě testu ověřujícího probraná témata a získané znalosti.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1) Osvobození zvuku – seznámení se s koncepty, manifesty, díly a představiteli futurismu a vliv „Art of Noises“ na hudbu 20.stol. Poslech a diskuse.
+ první průlom - musique concréte – práce s nahrávkami, koláž konkrétních zvuků jako kompoziční metoda, Pierre Schaeffere, Piere Henry.
2) Elektronická hudba – Karlheinz Stockhausen, Iannis Xenakis, Edgar Varese, Piere Boulez, Francois Bayle, EMS, Curtis Roads, Horracio Vaggione, Bjarni Gunnarson, Elian Radigue, B.Parmegiani... – od průkopníků elektronické hudby 50.let až po současné skladatele a tvůrce radikálních estetik. Poslech, analýza, diskuze
3) Kybernetika, kvantová fyzika, relativita, teorie informací – vliv vědeckých objevů na estetiku nové hudby: stochastická hudba, aleatorní hudba, mikrotonální, atonální a spektrální hudba
4) Utopie ? – nové hudební nástroje a technologie (L. Theremin, E.Sholpo, E.Murzin, EMS, Don Buchla...), hi-tech vs. DIY scéna současnosti
5) Minimalismus – návrat k jednoduchosti, koncepce, poslech stěžejních děl (Terry Rilley, Steve Reich, La Monte Young, Phil Nibblock, R.Ikeda...) , vliv na pop-kulturu a techno
6) Ambient a drone – koncepty, pozadí, pozornost, gestalt psychologie, poslech (Brian Eno, Erik Satie, Orb, Biosphere, Aphex Twin, Tim Hecker, Sunn o)))...
7) Soundscapes – seznámení se s konceptem zvukových krajin a problematikou zvukové ekologie. Odkaz díla R. M. Schafera. Field-recording a cvičení poslechu.
8) Zvuk a prostor – využití prostoru jako výrazového prostředku: Poem Electronique, akusmatická hudba, multikanálové koncertní prezentace, akusmonium, zvukové instalace, VR
9) Hudba, nebo objekt? – zvukové instalace a emergence sound artu v galeriích výtvarného umění (Ch.Cox), současné festivaly, instituce, galerie, labely věnující se zvukovým uměním
10) Algoritmická kompozice a generativní hudba, algoritmické zvukové instalace, autonomní systémy a objekty
11) Error – fluxus, glitch, click’n’cuts, noise
12) Experimentální klubová elektronická hudba od 90’po současnost
13) Umělá inteligence, online sdílené kompozice, kreativní databáze, VR

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s možnou šíří zvukové tvorby, kterou mohou jako umělci do své tvorby v budoucnu zahrnout. Tohoto cíle je dosaženo prostřednictvím představení historicky důležitých děl sound artu a experimentální hudby, a to formou poslechu a následné společné diskuse/analýzy slyšeného a viděného.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na výuce je povinná (docházka alespoň 70 %).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Tvůrčí seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor