Detail předmětu

Výstavba překladačů (v angličtině)

FIT-VYPaAk. rok: 2018/2019

Předmět diskutuje pokročilá a doplňující témata týkající se konstrukce překladačů, která svou náročností překračují bakalářskou úroveň. Tato diskuse se bude soustředit na následující tři okruhy: (I) Pokročilá témata konstrukce klasických kompilátorů: konstrukce LR rozkladových tabulek, precedenční analýza vyššího řádu, důležité metody syntaktické analýzy s návraty, pokročilé metody optimalizace. (II) Principy paralelních kompilátorů: struktura paralelního překladače, fundamentální metody paralelní syntaktické analýzy, základní modely pro paralelní překlad. (III) Formální překladové modely a jejich vlastnosti: převodníky, překladové gramatiky, vlastnosti syntaxí řízených překladů (charakterizující jazyky, nekonečná hierarchie překladů apod.), vlastnosti formálních jazyků relevantní pro překladače, moderní formální modely pro překlad.

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Schopnost sestrojit náročný překladač, včetně moderního paralelního kompilátoru. Hluboká obeznámenost s formálními překladovými modely a jejich vlastnostmi.
Obecná znalost formálních modelů pro překlad a jejich aplikace.

Prerekvizity

Základní znalost diskrétní matematiky.

Doporučená nebo povinná literatura

Češka, M., Ježek, K., Melichar, B., Richta, K.: Konstrukce překladačů, Praha, CZ, ČVUT, 1999, 636 p., ISBN 80-01-02028-2 (in Czech)
Cooper, K.D.: Engineering a Compiler, San Francisco, Morgan Kaufmann, 2004, 879 p., ISBN 155860698X

Způsob a kritéria hodnocení

Půlsemestrální písemná zkouška.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Detailně objasnit konstrukci překladačů, včetně moderních paralelních kompilátorů. Podrobně se seznámit s formálními překladovými modely a jejich vlastnostmi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Písemná zkouška, vytvoření projektu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MIS , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MMI , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor MGM , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MGMe , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MPV , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MSK , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

 • Program IT-MGR-1H magisterský navazující

  obor MGH , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Úvod: zopakování struktury překladače.
 • Deterministická syntaktická analýza zdola nahoru: konstrukce LR rozkladových tabulek.
 • Deterministická syntaktická analýza zdola nahoru: precedenční analýza vyššího řádu.
 • Obecná syntaktická analýza: důležité metody syntaktické analýzy s návraty.
 • Pokročilé metody optimalizace.
 • Paralelní kompilátory: struktura paralelního překladače.
 • Paralelní syntaktická analýza: principy.
 • Deterministická paralelní syntaktická analýza shora dolů.
 • Deterministická paralelní syntaktická analýza zdola nahoru.
 • Generování paralelního kódu.
 • Moderní formální prostředky pro specifikaci jazyka: řízené a paralelní modely.
 • Formální prostředky pro specifikaci překladu: převodníky a překladové gramatiky.
 • Očekávané budoucí trendy, shrnutí, závěr.

Projekt

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

(1) Vytvoření pokročilého kompilátoru. (2) Příprava a prezentace vybraného tématu o kompilátorech.