Detail předmětu

Projektová praxe 1

FIT-PP1Ak. rok: 2018/2019

 • Vedoucím ústavu určení školitelé s dostatečným předstihem před zápisem vypíší projekty, na kterých budou studenti pracovat, a pro každý definují cíl, kterého se má při řešení dosáhnout.
 • Studenti se budou na projekty přihlašovat podobně jako na kvalifikační práci. Konečné právo výběru má školitel. Svůj výběr krátce písemně zdůvodní (např. předchozí praxe, dosažený studijní průměr).
 • Školitel bude zodpovědný za kontrolu aktivity studenta.

Způsob a kritéria hodnocení

Student pracuje na přiděleném úkolu podle pokynů svého školitele. V průběhu řešení se předpokládají pravidelné konzultace studenta se školitelem.
Podmínky zápočtu:
Před koncem výukové části semestru student odevzdá písemnou zprávu ve formě vědeckého článku o rozsahu nejméně 10 normostran a před koncem zkouškového období představí na ústavním semináři během 15 minut výsledky, kterých dosáhl. Na základě obhajoby a odevzdané zprávy stanoví vedoucí ústavu na návrh školitele hodnocení v rozsahu 0-100 bodů. Zápočet bude studentovi udělen při získání alespoň 50 bodů. Podmínkou pro pokračování v navazujícím předmětu Projektová praxe je zisk alespoň 70 bodů.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Seznámit vybrané talentované studenty se základy výzkumné práce řešením projektů některých výzkumných a vývojových skupin na fakultě pod odborným vedením řešitele projektu (školitele).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

 • Průběžné konzultace se školitelem
 • Písemná zpráva v rozsahu nejméně 10 normostran
 • Obhajoba na ústavním semináři v délce 15 minut

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MBI , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MIS , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MIN , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MMI , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MMM , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MGM , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MPV , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MSK , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Individuální projekt podle zadání a pokynů školitele