Detail předmětu

Architektura procesorů

FIT-ACHAk. rok: 2018/2019

Předmět pokrývá architekturu univerzálních i specializovaných procesorů. Paralelismus na úrovni instrukcí (ILP) je studován na procesorech skalárních, superskalárních a VLIW. Dále jsou probrány procesory s vláknovým paralelismem (TLP). Datový paralelismus je ilustrován na SIMDových instrukcích a na grafických procesorech (SIMT).  Probírají se základní techniky paralelizace výpočtů na GPU (CUDA). Jsou vysvětleny i techniky nízkopříkonových procesorů. 

Výsledky učení předmětu

Přehled mikroarchitektury procesorů a jejich trendů, dovednost porovnat procesory a simulovat vhodnými nástroji vliv změn v jejich architektuře. Osvojit si měření výkonnosti procesorů. Znalosti o architektuře a obvodové podpoře paralelního zpracování na grafických procesorech bezprostředně využitelné pro akceleraci výpočtů.

Prerekvizity

Architektura počítače typu von Neumann, hierarchická organizace paměťového systému, programování v JSI, činnost a funkce kompilátoru

Doporučená nebo povinná literatura

current PPT slides for lectures
http://inst.eecs.berkeley.edu/~cs152/sp13/
https://www.anandtech.com
Agner Fog: Software optimization resources
Intel Architecture Optimization Manual
Nvidia CUDA SDK Manual
Baer, J.L.: Microprocessor Architecture. Cambridge University Press, 2010, 367 s., ISBN 978-0-521-76992-1
Hennessy, J.L., Patterson, D.A.: Computer Architecture - A Quantitative Approach. 5. vydání, Morgan Kaufman Publishers, Inc., 2012, 493 s., ISBN: 978-0-12-383872-8
Kirk, D., and Hwu, W.: Programming Massively Parallel Processors: A Hands-on Approach, Elsevier, 2010, s. 256, ISBN: 978-0-12-381472-2
Jeffers, J., and Reinders, J.: Intel Xeon Phi Coprocessor High Performance Programming, 2013, Morgan Kaufmann, p. 432), ISBN: 978-0-124-10414-3

Způsob a kritéria hodnocení

Vyhodnocení dvou projektů v celkovém rozsahu 13 hodin, bodovaná počítačová cvičení, půlsemestrální písemka.
Podmínky zápočtu:
Získání 20 ze 40 bodů za projekty a půlsemestrální písemku.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámit se s architekturou nejnovějších procesorů pracujících s paralelismem na úrovni instrukcí, vláken a dat. Ujasnit si úlohu překladače a jeho spolupráci s procesorem. Získat schopnost orientovat se v nabídce mikroprocesorů, dovést je hodnotit a porovnávat. Dále se seznámit s architekturou grafických procesorů a jejich použitím pro akceleraci výpočtů (GPGPU) a s technikami použitými u nízkopříkonových procesorů pro mobilní aplikace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

 • Zameškaná cvičení je možné nahradit v alternativní termín (pondělí nebo pátek)
 • V poslední týdnu semestru budou probíhat náhradní civčení

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MIS , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MGM , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MPV , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor MSK , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Skalární procesory: zřetězené zpracování, asistence kompilátoru.
 2. Superskalární CPU, dynamické plánování instrukcí, predikce skoků.
 3. Optimalizace toku dat přes registry a přes paměť, hierarchie pamětí cache.
 4. Optimalizace načítání instrukcí a dat. Příklady superskalárních procesorů.
 5. Procesory s podporou datového paralelismu, SIMDová a vektorizace.
 6. Procesory s podporou vláken.
 7. Architektura grafických jednotek GPU a zpracování SIMT.
 8. Programovací jazyk CUDA, model vláken a paměťový model.
 9. Synchronizace a redukce na GPU, návrh a optimalizace algoritmů pro GPU.
 10. Víceproudové zpracování, multi-GPU systémy, knihovny pro programování na GPU.
 11. Architektura akcelerátorů s mnoha jádry (MIC, Xeon Phi) a jejich programování.
 12. Procesory s velmi dlouhým instrukčním slovem (VLIW). SW řetězení, predikace, binární překlad.
 13. Techniky nízkopříkonových procesorů.

Cvičení na počítači

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Měření výkonnosti sekvenčního kódu.
 2. Vektorizace kódu pomocí OpenMP 4.0.
 3. CUDA: Paměťové přenosy, jednoduché kernely.
 4. CUDA: Práce se sdílenou pamětí.
 5. CUDA: Práce s texturní a konstantní pamětí, operace redukce.

Projekt

16 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Měření výkonnosti a optimalizace procesorového kódu pomocí OpenMP 4.0
 • Akcelerace výpočetní úlohy pomocí CUDA 8.0