Detail předmětu

Obrazová postprodukce

FaVU-OBRPO-LAk. rok: 2018/2019

Dílna je věnována aplikaci a kreativnímu využití efektových a kompozičních programů, zejména Adobe AfterEffects, Discreet Combustion a Mirage, ve spolupráci s dalšími programy používanými při vytváření střihu videa (speciální efekty, morphing, animace ad.). V kurzu je upřednostňován individuální přístup a pomoc s řešením konkrétních problémů studenta (či skupin s obdobnou úrovní dovedností) v oblasti obrazové postprodukce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Kabinet audiovizuálních technologií (KAT)

Výsledky učení předmětu

Seznámení se s příklady řešení obrazových videokompozic jiných tvůrců (Vašulkovi, Godard & Mieville ad.) a osvojení si práce v soudobých programech a metodách využívaných při zpracovávání videoobrazu.

Prerekvizity

Absolvování kurzu Základy digitálního videa nebo dovednosti v obdobném rozsahu doložené vlastní tvorbou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky spojené s praktickým cvičením na počítači.

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet na základě diskuze nad realizací vlastního projektu studenta v oblasti obrazové postprodukce

Osnovy výuky

Vyjde z dovedností a požadavků přihlášených studentů.

Učební cíle

Cílem kurzu je pomoci studentům ovládnout takové technické prostředky a tvůrčí postupy při zpracování pohyblivého obrazu, kterými nejpříměji vyjádří své představy a cíle.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky jsou nepovinné po individuální domluvě a realizaci vlastního projektu během kurzu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program bakalářský

  obor , 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program bakalářský

  obor AVI , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AMU , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AEN , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor APD , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AGD1 , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor ATD , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AEN , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AVI , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AMU , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AFO , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor APE , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AIN , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AGD1 , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor APD , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AMU , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AEN , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor APE , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AVI , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AIN , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor ATD , 3. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Vyjde z dovedností a požadavků přihlášených studentů.