studijní program

Obecná nabídka - bakaláři

Fakulta: FaVUZkratka: Ak. rok: 2018/2019

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: ON

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání.

Klíčové výsledky učení

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Bakalářská práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

hostující student

Obor

Zkratka Název (zaměření) Povinných kreditů