Detail předmětu

Úvod do studia chemie

FCH-BCT_CHL1Ak. rok: 2017/2018

Legislativa v oblasti zacházení s chemickými látkami (zákon 356/2003 Sb. O chemických látkách a chemických směsích, zákon 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, včetně doprovodných vyhlášek a nařízení, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ). Bezpečnostní listy, jejich využití pro práci s chemikáliemi. Nakládání s chemickými odpady. Základy první předlékařské pomoci. Pokyny pro zacházení s chemickými látkami na FCH VUT v Brně. Vedle přednášky z legislativy proběhnou motivační semináře zástupců jednotlivých ústavů.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Získání poznatků o legislativě v chemii, o zacházení s chemickými látkami a o základech první pomoci, informace o činnosti jednotlivých ústavů na fakultě

Prerekvizity

Vstupním požadavkem je skutečnost, že studenti pracují s chemickými látkami

Doporučená nebo povinná literatura

https://www.vut.cz/elearning/ (CS)
Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích (CS)
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví (CS)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (CS)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 1 vyučovací hodina týdně. Dále pak semináře, kde jsou prezentovány jednotlivé ústavy fakulty. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

K udělení zápočtu je nutné absolvovat test na minimimální počet 13 bodů z celkových 15.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Legislativa v oblasti zacházení s chemickými látkami (zákon 356/2003 Sb. O chemických látkách a chemických směsích, zákon 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, včetně doprovodných vyhlášek a nařízení)
2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008
3. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
4. Bezpečnostní listy, jejich využití pro práci s chemikáliemi
5. Nakládání s chemickými odpady
6. Základy první předlékařské pomoci
7. Pokyny pro zacházení s chemickými látkami na FCH VUT v Brně

Cíl

- podat základní informace, které se obecně týkají zacházení s chemickými látkami (legislativa, první pomoc, bezpečnostní listy) formou přednášky,
- seznámit studenty s pravidly, která byla pro zacházení s chemickými látkami na FCH VUT schválena KHS Brno
- naučit studenty systému práce s chemickými látkami
- v rámci předmětu prezentace jednotlivých ústavů fakulty

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

K udělení zápočtu je nutné absolvovat test. Účast na motivačních seminářích jednotlivých ústavů a přednášek odborníků z praxe je důrazně doporučená pro studenty prezenční formy studia. Pro studenty v kombinované formě studia je doporučená.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHTOZP , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHTOZP , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHMN , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný
  obor BPCO_CHM , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHM , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný
  obor BKCO_SCH , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_SCH , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_BT , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_BT , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_PCH , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_CHP , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor