studijní program

Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika

Fakulta: FEKTZkratka: EEKR-CZVAk. rok: 2016/2017

Typ studijního programu: celoživotní vzdělávání (není studentem)

Kód studijního programu: B2643

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání.

Klíčové výsledky učení

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Forma studia

distanční studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor

Zkratka Název (zaměření) Povinných kreditů
ET-CZVCŽV - Elektrotechnika1953